Heroin på recept prövas i Danmark

KÖPENHAMN En majoritet i danska folketinget beslutade i måndags att grava missbrukare ska kunna få gratis heroin utskrivet av läkare. 70 miljoner danska kronor tilldelas till försöket.

– Vi måste ta nya vägar för att hjälpa denna mycket marginaliserade grupp missbrukare, säger Venstres hälsoansvarige Birgitte Josefsen, enligt TT-Ritzau.

Avsikten är att den omstridda förskrivningen ska erbjudas de opiatmissbrukare som misslyckats med andra behandlingar. Och att heroinet är en del av en mer ambitiös vårdplan där även ersättningsmedlet metadon ingår.
Danska riksdagen beslutade att avsätta tio miljoner kronor i år och 60 miljoner nästa år till försöksverksamheten. Omkring 500 av landets cirka 15.000 grava narkotikamissbrukare tros erbjudas heroinförskrivningen.

Frågan om heroin till missbrukare har debatterats länge i Danmark. Men det var först sedan Dansk Folkeparti i somras och hälsominister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) i november efter politiska lappkast möjliggjorde förslaget. Detta efter att danska Socialstyrelsen i en ny rapport ställde sig positiv till läkarordinerat heroin.

Förespråkarna hänvisar till omtvistade erfarenheter från heroinförsök i Schweiz, Holland och några tyska delstater. Där hävdas att kontrollerad utdelning ger ökad möjlighet för rehabilitering, högre livskvalitet, sparade liv och att samhället vinner på att missbrukaren slipper begå brott för att få råd med drogerna.
Kritiker menar att samhället ger dubbla signaler genom att förskriva olagliga preparat, att deltagarna ytterligare fastnar i missbruk och att det finns risk för vidareförsäljning till andra missbrukare.

Även i Norge höjs nu röster för att följa efter Danmark med heroinförsök.
“Detta måste bli lösningen för de tyngsta drogmissbrukarna“, säger Unge Venstres ordförande Anne Solsvik. I Oslo har sprutor länge delats ut och sedan ett par år finns ett s.k. kommunalt sprutrum där missbrukare får inta medförda droger under uppsikt av vårdpersonal. Utvärdering av sprutrummet tyder dock på att få missbrukare nyttjar faciliteten och att de bara injicerar en liten del av dygnsdoserna där.

• Legalförskriving av narkotika har tidigare prövats i Norden. På 1960-talet förskrev läkare på försök bl a amfetamin i Stockholm, försöken tvingades avbrytas i förtid efter flera dödsfall och att preparat sålts vidare.

Etiketter:

Annonser