Tulledning mötte kritisk personal

KARLSHAMN I torsdags kom Tullverkets ledning till Karlshamn för att förklara för personalen varför nära 300 personer i landet, främst inom brottsbekämpningen, måste sluta. /Två stora amfetaminbeslag har blekingetullarna gjort i stadens hamn senaste dagarna.

Karlshamn är tulledningens fjärde anhalt när man åker runt och försöker förklara varför tolv tullstationer ska läggas ner, 284 personer sägas upp och några erbjudas pension.

– Jag är här för att lyssna på personalen. Det är klart att det här väcker känslor, inte minst för de som är direkt berörda, sade generaldirektör Karin Starrin till Blekinge Läns Tidning.

Bakgrunden är den interna rapporten från s.k. kostymgruppen för att höja effektiviteten och spara in 500 miljoner för att få en budget i balans. Starrin har officiellt inte ännu tagit ställning till förslaget, med vid besöket var därför några representanter för arbetsgruppen.

Besökarna mötte tullpersonalen i flera omgångar och försökte förklara hur träffsäkerheten vid kontroller kan öka trots att man minskar bemanningen vid gränskontrollerna. Bland annat genom ökat underrättelsearbete och mobila insatsgrupper.

– Men de flesta beslag görs idag av uniformerad personal efter intuition och vanlig kontroll. Vilket ofta ger underlag för vidare utredningar, berättade personalen i Karlshamn där hälften av den brottsbekämpande personalen riskerar att få gå.

Enligt den samhällsnytta som tullverket senare år plägar mäta beslag, klarering och andra insatser efter så toppar Karlshamn listan efter kollegorna vid Öresundsbron. Och förra veckan beslagtog Blekingetullarna 21 kilo och i måndags drygt 25 kilo – amfetamin eller metamfetamin – i Stillerydshamnen. De misstänkta smugglarna med litauiskt medborgarskap har häktats misstänkta för grov narkotikasmuggling.

Förståelsen mellan tulledning och personal ökade inte efter torsdagens besök.
– Det var en deppig stämning efteråt. Vi hade hoppats att kostymgruppen kunde backa på någon punkt eller lämna ett fönster på glänt. Men icke, sade en tullare till Drugnews.

Nu ska tulledningen åka vidare och så småningom besöka Norrland där så gott som all fast bemanning föreslås försvinna. Mottagandet blir knappast mer uppsluppet där.

Reaktionerna har varit stora även utanför tullen mot förslaget att avlöva gränsskyddet. Från såväl lokala beslutsfattare på de orter som riskerar att förlora fast tullbemanning, som från rikspolitiker – både i alliansen och oppositionen.

Vice ordförande i riksdagens justitieutskottet Inger Davidsson (kd) anser att neddragningarna inte är i takt med verkligheten. Socialdemokraterna i skatteutskottet menar att det är “helt orimligt att i princip all tullverksamhet i Norrland försvinner“ och att det gör det “svårare att bekämpa narkotikainförsel och organiserad brottslighet“. S kräver därför mer pengar i årets tilläggsbudget till tullen.

• Fotnot: En namninsamling för att rädda Sverige tullverksamhet har också startats.

Etiketter:

Annonser