Extra pengar till tullen aviseras

STOCKHOLM Regeringen är beredd att ge tullverket – där 12 tullstationer och nära 300 personer riskerar försvinna – mer pengar i en kommande vårbudget. “Det ser vi positivt på och skulle skapa nya förutsättningar vad gäller sparförslaget“, säger tullverkets informationschef Anette Malmberg till Drugnews.

Det är finansminister Anders Borg (m) som utlovar extra resurser i vårbudgeten till tullverket.
– Vi har ett problem idag med att tullen har ett omfattande moderniseringsarbete och då är det viktigt att de har en del resurser för att klara av det arbetet. Att bekämpa smuggling av alkohol och narkotika är mycket viktigt och vi håller på med ett moderniseringsarbete av tullen som också handlar om det europeiska samarbetet och i det läget kan det behövas en del extraresurser, säger finansministern till SR Ekot.

Tullverket har nyligen i ett budgetunderlag till finansdepartementet begärt 370 miljoner kronor extra för kommande tre år.

Om inget görs så har tulledningen aviserat att det kommer att saknas en halv miljard kronor år 2012 med dagens tullverksamhet. En arbetsgrupp lade nyligen fram ett omstritt förslag till generaldirektör Karin Starrin för att balansera budgeten och öka effektiviteten.

Tolv stationer föreslås läggas ner (från Trelleborg i söder till Haparanda i norr) och nära 300 personer sluta, mer än var tionde anställd, de flesta från brottsbekämpningen. Det ska kompenseras med mer målinriktade arbetsmetoder och hjälp från kustbevakningen och polisen på platser där tullen försvinner för att stoppa narkotika och spritsmuggling, enligt förslaget.

Skatteutskottets ledamöter och finansdepartementet har informerats. Men både borgerliga politiker och oppositionsföreträdare är kritiska och oroliga. Likaså facket, regionala beslutsfattare och kollegor inom polisen.

Finansminister Anders Borg kan inte säga om tillskottet i budget skulle kunna rädda de nedläggningshotade tullstationerna. Men vill underlätta förändringar för tullen att jobba mer med underrättelser än att bara stå vid gränsövergångar.

– Det centrala och viktiga är att vi har en effektiv bekämpning av alkohol- och narkotikasmuggling och ett effektivt tullarbete. Det är avgörande och viktigt. Hur man organiserar det på olika platser måste myndigheten självt få avgöra, säger Anders Borg till radion.

Hur mycket extra tullpengar det kan bli går han inte in på utan ska återkomma till frågan i samband med vårbudgeten. Den ska presenteras i mitten av april för riksdagen, där ett beslut sedan väntas i juni.

– Det är alltså lång väg kvar innan vi får besked. Men ändrade förutsättningar skulle kunna leda till nya diskussioner om sparförslaget, informationschef Anette Malmberg som själv suttit i arbetsgruppen.

• Under tiden fortsätter tullfacket att göra motstånd och väcka opinion för att värna bemanningen. Och generaldirektören åker runt och informerar sig, med ambition att ta ställning till sparförslaget före sommaren. På onsdag reser hon till Sundsvall för att möta uppsägningshotad personal, även tullare från Östersund, Idre och Umeå kommer dit.

Etiketter:

Annonser