Facket kräver tulledningens avgång

STOCKHOLM Facket Tull-kust vill att regeringen sparkar tullverkets högsta ledning. Detta för att ha “visat osedvanligt dåligt omdöme“ i framtagandet av den internrapport som föreslagit kraftiga besparingar och uppsägningar inom tullen.

– Vi har helt enkelt inte förtroende för ledningen längre och de tar inte till sig av den massiva kritiken mot det sparförslaget, säger Johnny Johansson, vice ordförande i Tull-kust, till Drugnews.

Före det drastiska beslutet i tisdags hade facket suttit i möte över en timme med tulledningen som hårdnackat höll fast vid sparförslaget som innebär att nära 300 tullare måste gå och tolv stationer läggas ner för att minska kostnaderna.

Facket hävdar i ett pressmeddelande att förslaget tagits fram utan samråd med de anställda. Och att generaldirektör Karin Starrin “inte har uppträtt på ett förtroendegivande sätt“, utan agerat som om beslutet om nedskärningar redan är fattat trots att hon officiellt ska fundera på förslaget och samla in synpunkter under våren.

Det var Karin Starrin som tillsatte den arbetsgrupp som tog fram rapporten och överdirektör Ted Stahl som ledde den. Enligt förslaget måste en halv miljard sparas för att få en budget i balans, främst genom personalnedskärningar.

Neddragningarna innebär bland annat att flygplatsen Landvetter blir utan fasta tullkontrollanter, likaså hamnar som Trelleborg, Norrköping och den mesta brottsbekämpande fasta bemanning norr om Arlanda i Norrland försvinner.
Samtidigt ska effektiviteten öka med det manskap man har kvar. Detta genom ny arbetsmetoder, mer underrättelsearbete och stöd av kustbevakning och polis på orter där tullen läggs ner för att stoppa narkotika och spritsmuggling.

Men Tull-kust anser att det finns stora kvalitativa brister i internrapporten, att underlaget är undermåligt och inte tar hänsyn till konsekvenserna som drabbar kärnverksamheten. Dessutom har kravet på en ordentlig analys av arbetsmiljökonsekvenserna nonchalerats, menar facket.

– Vi är inte emot förändringar och vill gärna utveckla tullverksamheten. Men någon måste ju göra jobbet ute på fältet. Vi tycker inte att någon behöver sägas upp, snarare kommer tullverket behöva anställa folk för att klara framtida pensionsgångar, säger Johnny Johansson på Tull-kust.

På tisdagskvällen kunde fackets tullråd på riksdagens åhörarbänk följa interpellationsdebatten och konstatera att flera politiker, både i alliansen och oppositionen, är oroliga för gränsskyddet om tullverkets sparförslag drivs igenom.

Finansministers Anders Borg (m) aviserar att tullverket kommer att få extra pengar i vårbudgeten för att klara förändringsarbetet. Hur mycket det handlar om vill han ännu inte avslöja. Tullverkets informationschef Anette Malmberg sade tidigare på dagen till Drugnews att tulledningen ser positivt på finansministerns löfte och att det kan ge “nya förutsättningar för att diskutera sparförslaget“.

• På onsdagen reser tulledningen till Sundsvall för att diskutera sparförslaget med personalen. Generaldirektören och överdirektören och andra i den s.k. “kostymgruppen“ ska träffa uppsägningshotade tullare från även Umeå, Idre och Östersund som är inbjudna dit. Utbyte av heta känslor och åsikter förutspås.

Etiketter:

Annonser