Systemet inför mätare på lådviner

STOCKHOLM Fler alkoholfria drycker och nivåmätare på lådviner ska börja införas så att man ser hur mycket man dricker. Några nyheter i systembutikerna framöver berättade vd Anitra Steen vid Systembolagets årsstämma. Systemets intäkter var ifjol över 20 miljarder kronor och stödet för monopolet ökar.

Särskilt för kvinnor har de allt mer populära vinboxarna blivit en alkoholfälla. Men i anslutning till årsstämman i Stockholm meddelade Anitra Steen att i oktober lanseras den första vinboxen med mätare, ett sydafrikanskt vin, och fler varumärken väntas följa efter. Något som applåderades av Systembolagets förre chef Gabriel Romanus som länge utpekat vinlådor som en risk att dricka mer än man tänkt.

Steen berättade också att utbudet av småflaskor ska utökas från cirka 120 artiklar till 150 senare i år, allt för att inte locka till att dricka för mycket.
– Vi ska även utöka utbudet av alkoholfria drycker och ge dem en mer framskjuten placering, berättade Anitra Steen.
Alkoholfria försäljningen ökade ifjol med 9,7 procent, men utgör bara cirka 0,2 procent av totala försäljningsvolymen.

Steen berättade att svenskarna är mer nöjda med Systembolaget och att det finns ett klart stöd för detaljhandelsmonopolet. 61 procent vill behålla monopolet på försäljningen av starköl, vin och sprit, en ökning med 12 procentenheter sedan mätningarna startade 2001. Hon varnar för att gårdsförsäljning av alkohol som Finland prövar – och svenska regeringen nu utreder – kan bli ett hot mot monopolet i förlängningen.

Vid stämman avtackades avgående styrelseordförande Olof Johansson som lämnade över till Cecilia Schelin Seidegård, vilket Drugnews tidigare meddelat.
– Det blir roligt att ta över klubban, särskilt när alla siffror pekar åt rätt håll. Och det är hedrande att svenskarna gillar detaljhandelsmonopolet som drivs med socialt ansvar, sade hon.

Svenskarna handlade ifjol för över 20,2 miljarder kronor på helstatliga Systemet. Alkoholförsäljningen ökade med 5,4 procent till 404,8 miljoner liter alkohol. Därigenom har Systembolaget tagit tillbaka andelar från privatinförsel och smuggling och har idag över 54 procent av den totala alkoholkonsumtionen.

Folkhälsominister Maria Larsson (kd) som närvarade vid stämman har oroats över att svenskarnas alkoholkonsumtion ökat det senaste decenniet med över 30 procent.

• Drugnews: bekymrar det dig att Systembolaget säljer allt mer?
– Nej, jag tycker det är bra att man ökar. Regeringen har som mål att få ner alkoholkonsumtionen, men det är bra att öka på bekostnad av privatimport och smuggling. Därigenom får vi ju även in mer skatt, svarade Maria Larsson.

• Fotnot: Systembolagets försäljning sker idag via 411 butiker och 540 ombud. Nära alla kommuner har systembutik, utom Öckerö och Knivsta där beslutats att snart öppna butiker. Ålderskontrollen ska skärpas ytterligare, första två månaderna i år begärde 90 procent av butikerna leg när kunderna ser ut att vara under 25 år, enligt provköp.

Etiketter:

Annonser