Elev relegerad efter rökt vattenpipa

SIGTUNA En elev har relegerats från Sigtuna Humanistiska Läroverk efter att ha uppvisat positivt drogtest efter att ha rökt vattenpipa. Skolverket kritiserar avstängningen.

Eleven som gick i andra årskursen hade berättat att han rökt vattenpipa och möjligen fått i sig någon drog, rapporterar gratistidningen PunktSE. Ett följande drogtest som gjordes gav positivt utslag och eleven relegerades omedelbart.

Skolverket riktar kritik mot skolan för att eleven avstängdes utan att först utreda hans skolsituation eller att underrätta vårdnadshavarna.

Sigtuna Humanistiska Läroverk är en privatskola som länge tillämpat drogtester för att förebygga missbruksproblem. Den som ertappas med droger i kroppen måste lämna skolan och är inte välkomna tillbaka.

Etiketter:

Annonser