Ny EU-hälsokommissionär emot snuset

BRYSSEL EU:s blivande hälsokommissionär, Androula Vassiliou, är emot ett upphävande av snusförbudet i EU, men är mer försiktig i alkoholfrågan. Det framgick vid en utfrågning i tisdags i EU-parlamentet som Drugnews medarbetare bevakade.

Den 1 april höll EU-parlamentet utfrågning av Europakommissionens förslag till ny kommissionär för hälsofrågor, cypriotiskan Androula Vassiliou. Vasiliou är jurist och har tidigare suttit i Cyperns riksdag. Hon efterträder avgående kommissionären Markos Kyprianou, som nu blir utrikesminister i Cypern.

Utfrågningen leddes av parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Tre frågor som berörde alkohol och tobak ställdes, där den svenska parlamentarikern Jens Holm (v) stod för alkoholspörsmålen.

Holm framhöll att trots att vi har relativt strikta regler för alkohol i Sverige så har vår alkoholkonsumtion gått upp med 30 procent de senaste tio åren. Med det som grund undrade han vilka möjligheterna som finns för ett enskilt land att återinföra hårdare införselkvoter liksom strängare regler för märkning av alkoholvaror.

Vassiliou svarade inte direkt på frågan, utan konstaterade istället att “EU inte per definition är emot alkohol“. Men att det är viktigt att begränsa ungdomars drickande och allmän överkonsumtion liksom problemet med att personer kör bil alkoholpåverkade.

Holländske parlamentarikern Jules Maaten (gruppen för liberaler och demokrater) tog upp frågan om huruvida det direktiv om tobaksproduktion som finns kommer att hinna utvärderas under året och eventuellt resultera i lagstiftning gällande exempelvis märkning av tobaksvaror.

Han tog specifikt upp frågan om snus, med Sverige som exempel, och undrade om utvärderingen kommer att resultera i ett fortsatt förbud eller om det som ligger kommer att upphävas.

– Det är vetenskapligt bevisat att snus är dåligt för hälsan, så varför skulle förbudet hävas?, blev Vassilious mycket tydliga svar.

Hon underströk att Sverige har fått ett undantag på denna punkt och borde vara nöjd med det och inte försöka ändra reglerna för övriga länder.

Generellt i tobaksfrågan påpekade hon att det viktiga är att få medborgarna att förstå de negativa effekterna för hälsan. Det finns förslag på märkning av tobaksprodukter och en ny rapport ska komma i år med förslag på ändringar.

Finländska parlamentarikern Henrik Lax, (även han från gruppen liberaler och demokrater), var besviken över Vasilious svar och hennes hänvisning till folkhälsoforskningen.

Han hävdade att vetenskapen visat att snus är ett bättre alternativ till och inte är en inkörsport till rökning. Han pekade också på konkurrensproblemen när det gäller färjorna som går till och från Åland, där svenska bolag kan sälja snus, men inte de finska.

Blivande hälsokommissionären Androula Vassiliou var även här bestämd i sin respons, och ansåg att det är fel att ersätta en farlig vara med en annan som förvisso är något mindre farlig, men fortfarande är dålig för hälsan.

Etiketter:

Annonser