Sandåkerskolan först ut att drogtesta

LANDSKRONA Högstadieelever på Sandåkerskolan i Landskrona kommer från i höst att slumpvis drogtestas. Kommunen blir därmed först i landet med att pröva förebyggande tester på så unga sedan barn- och ungdomsnämnden i onsdags röstat för.

Skolan har tackat ja till att delta i det försök som Landskrona nu inleder som första kommun med frivilliga slumptester med elever från åttonde klass och äldre. En förstudie har tidigare slagit fast att det är lagligt att drogtesta elever om det bygger på frivillighet och sköts av skolhälsovården.

Avsikten med drogtesterna är att ha en avskräckande, preventiv verkan och att tidigt kunna upptäcka begynnande missbruk. Försöket ska efter utvärdering nästa år sedan utökas till högstadie- och gymnasieskolor i hela kommunen.

– Vi vill förebygga framtida missbruk och ge eleverna en narkotikafri miljö i skolorna. Föräldrarna ska kunna känna sig förvissade om att barnen inte utsätts för droger när de är i skolan, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, till Drugnews.

Vid nämndmötet i onsdags reserverade sig socialdemokraterna emot beslutet sedan partiets alternativa förslag röstats ner. S anser bland annat att föräldrar borde få en större roll och hämta drogtestkit för att i hemmen utföra testerna.

Landskrona har senare år fått ökade drogproblem och tillgängligheten på narkotika är stor bland ungdomar. Var tredje elev i nian uppgav ifjol i en enkät på Sandåkerskolan i Häljarp uppgav att de haft möjlighet att pröva droger.

Enligt en rektor på skolan är de flesta av eleverna positiva till att drogtester införs. På skolan går det idag 425 elever och 150 av dem kommer att beröras av försöket. Efter en informationsträff vid höstterminens början ska elever och föräldrar på skolan få ta ställning till om de vill delta i försöket.

Testerna ska vara frivilliga och bland dem som accepterar att delta kommer slumpmässiga urval göras under terminerna. Ungefär var femte elev är tänkt att testas per år från 14 år och äldre. Ingen kommer i förväg veta när provtagningen sker eller vilka elever som utsetts. Upptäcks positiva svar kommer efter att skolläkare talat med eleven och inga andra förklaringar hittats socialtjänsten kontaktas för vidare insatser.

• Landskronamoderaten Marko Huttunen meddelade i onsdags att han hoppar av politiken, delvis efter partiets ställningstagande för drogtester i Landskrona. Han tycker moderaterna i Landskrona alltför mycket går i folkpartiets ledband, enligt TT. Huttunen blir inte “politisk vilde“ utan lämnar sina uppdrag i fullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen.

Etiketter:

Annonser