Sju av tio för drogtester i skolan

STOCKHOLM En klar folkmajoritet – 71 procent – tycker att högstadie- och gymnasieskolor ska ha möjlighet att drogtesta elever. LO-medlemmar är mest positiva till drogtester, visar en ny Sifo-enkät.

Av tusen tillfrågade personer svarade 71 procent ja, 22 procent nej medan sju var tveksamma till drogtester i skolan. Arbetare i LO-kollektivet är något mer positiva till testerna (79 procent) än medlemmar i TCO (69 proc) och SACO (64 proc).

Vad gäller partisympatier är skillnaderna marginella mellan de politiska blocken, 71 procent borgerliga väljare och 69 procent av vänsterväljare är positiva till drogtester på högstadie- och gymnasieskolor.

Det är opinionsinstitutet Sifo som på uppdrag av Riksförbundet narkotikafritt samhälle har ställt frågan. Vid en enkät för två år sedan svarade något färre, 67 procent, att de var positiva till drogtester i skolan.

RNS anser att tester är en bra metod att förebygga och upptäcka drogmissbruk bland skolelever, och understryker att testerna ska vara frivilliga och att hjälp måste erbjudas de med problem.

I onsdags beslutade Landskronas barn- och ungdomsnämnd att i höst inleda försök med slumpvisa drogtester på elever i årskurs åtta och nio på en högstadieskola.

Etiketter:

Annonser