Anpassar vi oss mer än vad EU kräver?

I ärende efter ärende i alkoholfrågor verkar Sveriges beslutsfattare vilja anpassa oss betydligt mer än vad EU:s institutioner vill. Det skriver Peter Moilanen på IOGT-NTO i en krönika i samband med Europadagens firande.

Idag är det Europadagen. Den dag som är en symbol för EU som politisk enhet. I linje med det beslutade EU-kommissionen för något år sedan om en alkoholstrategi för att komma åt de skador som alkoholen orsakar. Någonting håller på att ske inom EU:s medlemsländer och dess alkoholpolitik. Skatter höjs, reklamlagar skärps och promillegränser sänks.

I den svenska alkoholpolitiska EU-debatten råder allt som oftast uppgivenhetens politik. Istället för att driva en egen, folkhälsovänlig, restriktiv alkoholpolitik skylls det på EU.

Det känns ibland som om EU används som förevändning för att inte ta striden. Vi minns alla hur införseln av alkohol i princip släpptes fri genom beslut av Socialdemokraterna och Moderaterna. Hotet från EU-kommissionen fick snabbt riksdagsmajoriteten att överge den svenska restriktiva linjen. Idag vill de flesta svenska partier sänka införselkvoterna på alkohol men få driver frågan politiskt med någon större entusiasm.

Året var 2004 när Svenska Marknadsdomstolen genom en dom såg till att tillåta alkoholreklam i svenska tidningar. Detta med hänvisning till EU. Något senare beslutade EG-domstolen att Frankrike kunde ha kvar sitt reklamförbud i TV och på bio.

Kanske var Marknadsdomstolens utslag förhastat? Den förra regeringen ville sänka skatten på sprit med hänvisning till att vårt EU-medlemskap tvingar oss till detta. Den nuvarande svenska regeringen skyndade sig ifjol att lägga förslag om sänkt skatt på vin. Anledning: Kommissionen menade att skillnaden i skatt mellan öl och vin måste minska. Vad blev resultatet i EG-domstolen?
Domen visade att Sverige kunnat behålla den skillnad som var innan vinskatten sänktes. Men då var sänkningen redan ett faktum.

I ärende efter ärende verkar Sveriges beslutsfattare vilja anpassa oss till EU betydligt mer än vad EU:s institutioner vill.

Senaste exemplet på detta är regeringens förslag till EU-anpassning med anledning av EG-domarna rörande bland annat Internethandel av alkohol. Alkohollagsutredaren Anita Werner kom fram till att EG-domarna gör det möjligt för oss att endast tillåta yrkesmässig transport av alkohol beställd via Internet. Regeringen lägger trots det till att även en så kallad “oberoende mellanhand“ ska kunna göra den transporten.

Med andra ord skulle vem som helst som är över 20 år kunna ta emot alkoholbeställningar av sina vänner och sedan hämta dem från Tyskland. En utveckling som regeringen och Maria Larsson inte ville se, men som de, med ordinär hänvisning till EU, känner sig tvingade att föreslå. De vill ha både hängslen och livrem och sätter folkhälsan på spel. Från IOGT-NTO:s sida menar vi att EU-anpassningen gått för långt. Någon gång måste den restriktiva linjen få gälla hela vägen.

Riksdagen borde en dag som denna tänka på grundarna av EU. Deras vilja var knappast att medlemskapet i EU skulle leda till sämre folkhälsa bland Europas befolkning.

De ville knappast att alkoholskadorna skulle öka. De ville att handeln över gränserna skulle öka bland de vanliga varorna. Alkohol är inte en vanlig vara. Därför är kampen för en restriktiv alkoholpolitik värd att föras på hemmaplan såväl som inom EU.

Etiketter:

Annonser