Ungdomspolis får utmärkelse

KARLSTAD Kommissarie Manne Jönsson, Stockholmspolisen, tilldelas årets polisstipendium på 25 000 kronor från Svenska Carnegie institutet. Han har i flera år arbetat inom “ravekommissionen“ med ungdomsinriktat arbete mot drogproblem.

Utmärkelsen utdelades i samband med Svenska narkotikapolisföreningens konferens i Karlstad i helgen. Jönsson var tills nyligen chef för ungdomsgruppen vid Stockholmspolisen och har initierat en rad nya arbetsmetoder och samarbetsformer.

Bland annat Mumin, samarbetet mellan polis, landsting och socialtjänst på Maria Ungdom där ungdomar som grips direkt erbjuds vård för drogproblem. Men även samarbete med tullen om att spåra och hjälpa unga som är adressater för brev med narkotika, effektivare spaning efter narkotikabrott på internet och ökat polisens kunskap om doping genom samarbete med Dopingjouren vid Huddinge sjukhus.

Carnegie institutets polisstipendium är avsett bereda en förtjänst polis möjligheter till studier och forskning om narkotikaproblem.

Etiketter:

Annonser