Mutavdelning på Vin&Sprit

STOCKHOLM Vin&Sprit hade en särskild avdelning som mutade systembutikschefer och som sedan försökte sopa igen spåren. Det påstås i åtalet mot nio personer i sista delen av rättsprocessen i den stora muthärvan som inleddes i måndags.

Fyra tidigare chefer på dåvarande statliga V&S, en konsult och fyra tidigare säljare står åtalade misstänks för inblandade i bestickning. Mutorna till systembutikschefer gjordes som tack för att de premierade vissa dryckesmärken.

Mutorna doldes enligt åtalet genom felaktiga reseräkningar och V&S lät även producenterna bidra med cirka 650 000 kronor till mutorna under åren 2001-2003, rapporterar Dagens Nyheter.

Vilka butikschefer som fick favörer försökte avdelningen gömma genom att använda koder och fiktiva namn som inte polisen helt lyckades knäcka. Därför är det endast de bestickningsmisstänkta som åtalats i denna del av muthärvan.
Några av de åtalade kom från Göte Andersson&Co som gick ihop med V&S 2002.
V&S såldes nyligen till franska spritjätten Pernod Richard.

• Tidigare har sex av 15 bestickningsåtalade på andra alkoholföretag friats. Av 77 åtalade butikschefer har 75 dömts och två frikänts. Straffen har gällt dagsböter och villkorligt, hittills har ingen dömts till fängelse.

Etiketter:

Annonser