Flesta missbrukares barn utan stöd

VISBY Bara två procent av landets omkring 200 000 barn till missbrukare för stöd i kommunerna. “Det är dags för riksdagen att sätter press på kommunerna, det borde vara självklart att alla barn får det stöd de behöver“, säger till Drugnews Carina Eriksson, ordförande i Junis som för femte år i rad gjort kommunundersökningen.

Rapporten presenterade i samband med Almedalsveckan på ett seminarie om alkoholpolitik på lokal nivå. Enkäten visar att tre av fyra kommuner uppger att de kan erbjuda stödgrupper för utsatt barn, ungefär samma resultat som förra året. Men fler än 2005 då bara 57 procent svarade ja.

– Barn till missbrukare har behov att bara få vara barn. Tala om klumpen i magen och rädslan för att mamma eller pappa ska bli full igen. De behöver få möjlighet att stärka sin självkänsla, säger Carina Eriksson på IOGT-NTO:s Juniorförbund som också utbildar särskilda ledare för stödgrupper.

Stödverksamheten är samtidigt även förebyggande eftersom barnen tillhör en riskgrupp att de själva hamnar snett.

Enligt flera kommuner är dock svårigheten att nå de utsatta barnen som är i behov av stöd.
– Men samhället måste hjälpa till att uppmärksamma dessa glömda, eller egentligen osynliga, barn som tidigt får ta ett stort ansvar. Och ibland bli föräldrar åt sina föräldrar. Få barn pratar självmant om sin hemsituation, säger Carina Eriksson.

Hon tycker att det är upp till instanser såsom personal på skola, fritids, missbruksvården, polisen och andra vuxna att våga hjälpa till och förmedla stöd och finna nya sätt att rekrytera barn.
Det går åt rätt håll i kommunerna, men det går alltför långsamt.
– Särskilt besviken blir jag på kommuner som svarar att man har stödgrupper, men inte nått några barn alls. Och så uppger de att det ska bibehålla insatserna…

Carina Eriksson anser att kommunernas ansvar för missbrukarnas barn kan behöva ses över. Hon får stöd av Gunvor G Ericsson (mp) i riksdagens socialutskott och även Christer Engelhardt (s) i samma utskott som medverkade i en debatt om kommunernas ansvar.
– Jag är beredd att arbeta för att socialtjänstlagen ses över om inte stödet fungerar bättre, sade Engelhart till Drugnews.

Chatrine Pålsson i socialutskottet (kd) vill före en lagstiftning först se vilka metoder som fungerar bäst för stödgrupper för missbrukarnas barn och påminde om att regeringen tillsatt en halv miljard till föräldrastöd.

Regeringen hade förra hösten en satelitkonferens med personal från kommuner och landsting om de glömda barns situation.
Folkhälsoinstitutet har fått i uppdrag att kartlägga hur många barn som idag växer upp missbrukarfamiljer. Beräkningen 200 000 barn är gammal och befaras vara högre eftersom alkoholkonsumtionen sedan dess har ökat i landet. En annan studie visar att det finns ungefär 700 000 vuxna som växt upp i dysfunktionella familjer.

Få barn får stöd

• 261 av rikets 290 kommun svarade på Junis enkät. I 192 kommuner finns totalt 415 stödgrupper för barn till missbrukare.
• Bara 2 procent av landets omkring 200 000 barn till missbrukande föräldrar nås av dessa stödgrupper.
• Tre av fyra kommuner, 74 procent, som svarade uppgav att kunde erbjuda stödgrupper. Ifjol var siffran 76 procent, och år 2005 var det bara knappt sex av tio kommuner som hade stödgrupper. Regionala skillnader finns.
• 35 procent av kommunerna avser öka insatserna för dessa barn nästa år. De flesta övriga tänker bibehålla insatserna, tre kommuner avser minska dem (Solna, Vimmerby och Västervik).

Källa: rapporten “Vems är ansvaret? – om kommunerna stöd till barn som växer upp med missbrukande föräldrar“ (Junis, 2008).

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser