Tio år för amfetaminsmuggling

KARLSHAMN Två litauiska män har dömts till tio års fängelse för grov narkotikasmuggling. Smugglingsförsöket av nära 20 kilo amfetamin i en ombyggd gastank i en bil upptäcktes av tullen i Karlshamn i februari.

Männen, 31 och 34 år, kom då med färja till Stillerydshamnen i Blekinge Tullpersonal tyckte tanken var märkligt placerad och undersökte den närmare.

Männen uppgav var och en inledningsvis att det handlade om smuggling av prestationshöjande preparat till svenska idrottsmän, respektive att resan avsåg bilaffärer. Vid ett förhör med tullens utredare tillstod 31-åringen dock så småningom transporten och tog på sig hela skulden, men nekade till själva narkotikasmugglingen.

Blekinge tingsrätt tyckte deras berättelser “ter sig snarare som rena efterhandskonstruktioner“ och dömer dem till tio års fängelse och senare utvisning på livstid ur landet.

Då männen under utredningen även påstått att en inblandade bekanta i Litauen kidnappats eller dödats så hölls rättegången i säkerhetssalen vid Malmö tingsrätt. Männen kvarstannar i häkte till dess domen vinner laga kraft.

• NY SMUGGELRUTT/ I hamnarna i Blekinge har gjorts fler narkotikabeslag senaste åren från Baltikum och Polen. I Stillerydshamnen upptäcktes 35 kilo amfetamin 2005, tidigare i år bl a rekordbeslag av 25 kilo högpotent metamfetamin och även ett mindre heroinbeslag.

Etiketter:

Annonser