Fler skottar dör av metadon än heroin

GLASGOW/STOCKHOLM Narkotikapolitiken i Skottland är ett totalhaveri. Fler missbrukare dör i samband med användning av metadon än av heroin. En ny drogpolicy har nu antagits för att försöka vända utvecklingen.

– Vår drogpolitik är som en blind man som försöker fånga en svart katt i ett mörkt rum och kanske av en slump får tag på den.
Åsikten är professor Neil McKeganeys, grundare och chef för the Centre for Drug Misuse Research, vid Glasgows universitet i Skottland. Han är även rådgivare i drogfrågor åt Världshälsoorganisationen, WHO, och den brittiska regeringen.

– Skottland har ett chockartat narkotikaproblem. En av tio har använt cannabis under den senaste månaden. Bland 15-24-åringar så toppar vi drogstatistiken i Europa. Den lilla procent missbrukare vi har skapar enorma problem. Och vi liksom många anda länder, klarar inte av ens en procents ökning. Vi måste förstå hotet och allvaret i situationen, säger McKeganey som föreläste på World Forum Against Drugs i Stockholm nyligen.

Skottland som knappt hade narkotikaproblem 1965 har de senaste 20 åren satsat stort på harm-reduction. Man har bombarderat missbrukarna med metadon och har uppskattningsvis 22 000 metadon-användare.
– Men vi räknar dem inte längre och vi försöker inte ens avvänja dem. Fler dör i samband med användning av metadon än av heroin, säger McKeganey.

Metadon är nu mer en del av problemet än en problemlösare, hävdar han och fortsätter:
– Vi är också uppseendeväckande dåliga när det gäller att få folk att sluta med heroin. Efter tre års behandling använder fortfarande hälften heroin.

– Vi har misslyckats. Vi har även överöst missbrukarna med fria sprutor i gott hopp om att få dem tillbaka. Men mindre än hälften har returnerats och över en miljon sprutor är på drift. Visserligen har vi inte så mycket hiv, men hepatit C ökar lavinartat, säger professor McKeganey.

Fler bistra fakta: fyra till sex procent av skotska barn under 16 år har missbrukande föräldrar. I England är det bara hälften så många barn som har det problemet. Och hela 69 procent av dem som döms till fängelse i Skottland är missbrukare och 51 procent av dem som redan sitter inne.

Neil McKeganey ser ändå ljust på framtiden. Skottland fick för några månader sedan en ny drogpolicy som han hoppas ska bygga mindre på metadon. Alla undersökningar visar att majoriteten av missbrukarna vill vara helt drogfria och att de som lyckas med det lever ett bättre liv.

– Droger gör konstiga saker både med beslutsfattare och missbrukare. Det är helt galet det vi sysslat med de senaste 20 åren. Men vi hade inte drogproblemet för 20 år sedan och kommer inte att ha det om 20 år, säger Neil McKeganey trosvisst.

Skrala resultat

• En ny utvärdering av metadonprogram i Skottland är nedslående. Endast tre procent av patienter som fick substitutions-behandlingen under tre år uppnådde helt drogfrihet.

• Bland missbrukare som istället fick institutionsvård, ofta upp till nio månader, men inga narkotikaklassade läkemedel, blev 29 procent drogfria. Risken att begå brott sjönk markant bland dem som upphörde med missbruket.

• Rapporten – sammanställd av professor Neil McKeganey – baseras på intervjuer med 695 opiatmissbrukare som påbörjade behandling 2001. De flesta fick metadon, en mindre del placerades på behandlingshem. Hela 59 procent av dem som helt slutat med narkotika arbetade eller studerade.

• Metadon har använts i skotsk missbruksvård från 1980-talet, behandlingen kostar cirka 165 miljoner kronor om året. År 2005 skrevs ut drygt 411 300 recept på metadon i Skottland, en mer än fyrdubbling jämfört med elva år tidigare.
• Källa: Scotland on Sunday, Reageramera
Drugnews/SL

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser