Drogenkäter visar trender

STOCKHOLM “Syftet med drogenkäter är att upptäcka trender i enskilda länder och internationellt“, berättade Björn Hibell, direktör vid CAN, vid ett seminarie om drogvaneenkäter.

Han presenterade det europeiska skolprojektet Espad (European School Project for Alcohol and other Drugs) som pågått sedan 1995. Under årens lopp har fler och fler länder anslutit sig.

Målen med undersökningarna är att försöka förbättra det förebyggande arbetet och upptäcka trender i det egna landet och andra genom att jämföra siffrorna från olika länder. Olika resultat av enkäterna kan leda till förändringar av det preventiva arbetet. Det är också viktigt att alla deltagare i enkäter får vara anonyma för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt.

– Jag tycker det är viktigt att jämföra vad som händer i andra länder, sade Björn Hibell på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som koordinerar Espad-studien.

En nackdel med undersökningarna är att bara de elever som är närvarande vid enkättillfället räknas. Det kan påverka resultatet eftersom dom som uteblir ofta kan vara dom som har störst drogproblem.

Karin Svanberg från Socialtjänsten i Stockholm berättade om Stockholms-undersökningen som väckte stort intresse bland åhörarna på World Forum.

Aleksandr Kashtaniuk från Vitryssland presenterade den första drogenkäten som genomförts i Brest-provinsen, där han arbetar. Han betonade att alkohol är det största drogproblemet i landet, både bland ungdomar och vuxna. Så många som 86 procent av 16-åringarna har druckit alkohol.
• Fotnot: Nästa stora Espad-studie ska publiceras i december 2008 omfattande 35 länder.

Tema: WFAD

World Forum…

… Against Drugs. Första konferensen hölls i 2008 i Stockholm. Därpå tre till i Stockholm ( 2010, 2012 och i maj 2014 tillsammans med ECAD:s borgmästarkonferens). Det femte hölls 12-13 mars i Wien, i samband med FN:s 59:e CND-möte, inför Ungass.

• World Federation Against Drugs , WFAD, som ordnare konferenserna har nära 170 medlemsorganisationer från alla kontinenter.

Läs mer

Etiketter:

Annonser