Start för ny kristen nykterhetsrörelse

STOCKHOLM På lördag bildas Vita nykterhetsrörelsen, en riksförening på kristen grund, vid ett opinionsmöte i Klara kyrka i Stockholm. “Vi blir en enfrågerörelse som ska argumentera för nykterhet och bryta kyrkornas tystnad om alkoholproblemen“, säger initiativtagaren Sten-Gunnar Hedin till Drugnews.

Vita nykterhetsrörelsen ska arbeta för nykterhet i kyrka och samhälle, syssla enbart med alkohol- och drogrelaterade frågor, samarbeta med alla som vill minska “drickandet“ i Sverige, erbjuda alkoholfria zoner och hjälpa de som drabbats av drogerna.

– Kyrkan är kanske
den största alkoholfria miljön i landet, men det har varit för tyst. Vi måste tydligare ta ställning för nykterhet, säger Hedin.

Sten-Gunnar Hedin, mer känd som föreståndare för Pingströrelsen, har länge sett hur alkoholkonsumtionen dramatiskt ökat i samhället, även bland frikyrkomedlemmar som tagit till sig vinkulturen. Han anser att de kristna församlingarna inte bara har ett ansvar att hjälpa drogernas offer, utan även engagera sig förebyggande och varna för vad alkoholen som livsfaktor leder till.

Hedin har delvis haft de muslimska nykterhetssällskap som bildats i landet som förebild. Några han vill samverka med för en restriktiv drogpolitik och ett nyktrare Sverige. Men han vill även fånga upp de över tusentalet kristna som lämnade IOGT-NTO i våras i protest mot uteslutningen av pingspastorn Åke Green, som vidhöll sina kränkande uttalande mot homosexuella.

Hedin gick med i IOGT-NTO för fem år sedan som en personlig reaktion mot en växande ruskultur i samhället och avser att stanna kvar i organisationen. Däremot menar han att det behövs en kristen förening där helnykterhet är huvudfrågan, inte flera andra frågor som i IOGT-NTO:s grundvalar.

Han har inbjudit personer som sett “alkoholbrukets konsekvenser“ att medverka vid startmötet i Klara kyrka där även en styrelse ska utses. Domkyrkominister Carl-Erik Sahlberg är en av talarna. Hedin söker samarbete med enskilda, kristna församlingar och etablerade nykterhetsorganisationer.

• Drugnews: Är Åke Green välkommen till din nya förening?
– Javisst, alla är välkomna, vi kommer inte att fråga efter sexuell läggning eller synsätt i andra frågor. Men de får ansöka själva.

• Det finns ju redan en kristen nykterhetsorganisation, Blåbandsrörelsen med över 10 000 medlemmar. Behövs verkligen en till?
– Blå bandet, där jag också är med, är effektiva på lokal nivå med sin verksamhet. Vi vill främst arbeta på riksplanet, och inte med knyppling, trädgårdsskötsel och innebandy, men samverkar gärna med exempelvis Blå bandet och andra, säger Sten-Gunnar Hedin.

Blå bandet bjöds inte in till överläggningar före planerna om en ny – möjligen delvis konkurrerande – kristen nykterhetsrörelse blev kända. Vid förhandlingar nyligen med Hedin var Blå bandet avvaktande och huruvida man kommer till lördagsmötet tar dess arbetsutskott ställning till vid ett på tisdag, enligt Blå bandets informationssekreterare Per-Olof Svensson. Man har redan tackat nej till att medverka med talare.

Däremot välkomnar IOGT-NTO:s ordförande Sven-Olov Carlsson klart den nya nykterhetsrörelsen.
– Syftet är ju gott. Det är ju bra att fler engagerar sig för en bättre alkoholpolitik och tar ställning för personlig helnykterhet, även inom kyrkorna, säger Carlsson till Drugnews.

• Fotnot: Ordet vit i Vita nykterhetsrörelsen är tänkt ge associationer till “ren“, “vit vecka“, men även i dess latinska betydelse: liv. Medlem i den nya organisationen lovar att avstå från alkohol (starkare än lättöl) och andra droger. Man tar även emot stödmedlemmar som inte vill lova helnykterhet.

Etiketter:

Annonser