Skolinspektionen kritiserar Landskrona

LANDSKRONA Skolinspektionen riktar hård kritik mot Landskrona kommun som infört så kallade frivilliga, slumpmässiga drogtester på en högstadieskola. Men kommunen avser inte avbryta försöket. “Vi ska se om beslutet kan överprövas“, säger kommunalrådet Torkild Strandberg till Drugnews.

Drogtestprojektet är tänkt pågå under hösten bland elever i årskurs 8 och 9 på Sandåkerskolan för att sedan utvärderas. Om faller försöket väl ut är avsikten att införa drogtester i alla kommunens högstadie- och gymnasieskolor.

Landskrona kommun vill pröva nya sätt att möta narkotikaproblemen bland ungdomar. I enkäter har tio procent av skolelever i kommunen uppgett att de provat narkotika och på den aktuella skolan vet var tredje elev var de kan få tag i droger.

Drygt hälften av eleverna och deras föräldrar på skolan har gett klartecken till att delta i försöket. Eleverna ska även ge sitt medgivande om de lottas ut att lämna urinprov till skolsköterskan.

– Jag är stolt över att Landskrona är först i landet med detta. Vuxenvärlden vill ta sitt ansvar och med konkreta åtgärder försöka förebygga drogproblemen. Drogtester ger ungdomar en möjlighet att säga nej till narkotika, säger Torkild Strandberg (fp).

Men tidigare Skolverket och nu även den nyinrättade myndigheten Skolinspektionen kritiserar Landskrona kommun.
– Det finns inte stöd i lagen för drogtester i skolan, särskilt inte slumpmässiga. Det är svårt att säkerställa elevens reella samtycke och finns risk för integritetskräkning när man gör som i Landskrona, säger Frida Ericmats Rutgersson, jurist på Skolinspektionen, till Drugnews.

Unga elever ha beroendeförhållande till skolan och kan vara rädda att ett nej till att delta i drogteser kan kunna påverka betygen. Eller utsättas för grupptryck av andra elever, menar hon. Hon anser istället att skolor kan bemöta drogproblem med information, teaterspel eller bjuda in experter. Och vid misstanke om droganvändning ska andra myndigheter kopplas in, såsom socialtjänst och hälso- och sjukvården.

• Drugnews: vad händer om Landskrona kommun fortsätter med försöket under hösten trots ert beslut?
– I så fall kommer vi att vidta andra åtgärder, men vi är ju ingen domstol som kan avkräva böter eller straffansvar. Men jag har bett våra inspektörer att skyndsamt besöka skolan och förvissa sig om att beslutet följs, säger Frida Ericmats Rutgersson.

Det blir nu Landskrona kommuns barn- och ungdomsnämnd uppgift att ta ställning om Skolinspektionens beslut att avbryta försöket ska efterlevas. Kommunalrådet Torkild Strandberg uppger att man tidigare i en förstudie fått ett stöd för att pröva modellen med frivilliga slumpmässiga drogtester av Skolverkets chefsjurist.
– Därför är det förvånande att man nu uttalar kritik mot våra frivilliga drogtester. Det tyder på att beslutet inte är genomarbetat och vi ska se om det går att överpröva, säger han.

Riksförbundet narkotikafritt samhälle anser att Skolinspektionens beslut att kritisera Landskronaförsöket försvårar arbetet mot narkotika i skolan. Enligt organisationens förbundsjurist Gazal Amini får man nära dagligen rapporter om drogproblem på skolor i landet.

• Drogtester blir allt vanligare i yrkeslivet, däremot är de fortfarande omstridda i skolvärlden och flera skolor anser att reglerna är otydliga. Drogtester används dock på ett par hundra skolor som svarade på en enkät för ett par år sedan. De flesta var misstankebaserad, men många uppger att de diskuterat att införa även slumpmässiga tester.

Slupmässiga drogtester har inte vetenskapligt utvärderats ännu. men erfarenheter i USA där över 3000 skolor använder dem tyder på att drogproblem avtagit och ordning och skolresultat förbättrats.

Etiketter:

Annonser