Drogtester i Landskrona trots kritik

LANDSKRONA Försöket med slumpvisa drogtester av högstadieelever fortsätter på Sandåkerskolan i Landskrona trots kritik av Skolinspektionen. Det har kommunens barn- och ungdomsnämnd beslutat.

Skolinspektionen slog nyligen ner på att testerna saknar lagstöd och kan uppfattas integritetskränkande och inte frivilliga av eleverna som kan riskera hamna i beroendeställning till skolpersonal.

– Det har från Landskrona kommun aldrig varit fråga om ett påtvingande
av drogtester. Och lagen reglerar över huvud taget inte de metoder som skolan ska tillämpa varken i undervisningen eller i arbetsmiljöarbetet, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden, till Drugnews.

Nämnden beslutade att fortsätta försöket i hösten ut med drogtester och ska undersöka om inspektionens kritik går att ompröva. De fem socialdemokraterna i nämnden röstade emot.

Drygt hälften av eleverna i årskurs åtta och nio på skolan och deras föräldrar har valt att vara med i försöket som syftar till att förebygga droganvändning. Om de sedan slumpas ut att lämna ett urinprov måste de också ge sitt medgivande.
De enda på skolan som vet vilka som deltar i försöket är skolsköterskan och en sekreterare på skolexpeditionen.

Om försöket visar sig effektivt, och andelen elever som prövar narkotika minskar, planerar Landskrona att införa drogtester i alla högstadie- och gymnasieskolor i kommunen. Landskrona är först i landet med att pröva slumpmässiga drogtester i grundskolan.

Etiketter:

Annonser