Frågetest på nätet röjer missbruk

SOLNA Med välbeprövade alkohol- och drogtester på webben hoppas Karolinska Institutet nå unga missbrukare. Och alla andra som drar sig för att söka hjälp.

– Det finns inga andra test på nätet där man kan testa både sin alkohol- och drogkonsumtion, säger Kristina Sinadinovic, doktorand på Karolinska Institutet samt anställd på Beroendecentrum i Stockholm.

EScreen gjordes publik i februari 2007 och har sedan dess finslipats när det gäller användarvänlighet och ett icke fördömande och icke konfrontativt tilltal som ska passa även personer under 18 år.

Verktyget består av olika delar:
Audit bedömer med hjälp av 10 frågor om alkohol hur den anonyme besökarens alkoholvanor är.
Dudit består av elva frågor om andra droger.

Efter genomgånget test får testpersonen veta hur han eller hon ligger till i jämförelse med rikssnittet, om konsumtionen är normal. Är den inte det rekommenderas snart omtest eller att snarast söka professionell hjälp.

Tips var man kan söka hjälp finns samt fördjupande test som hjälper missbrukare att reflektera över vilken funktion narkotika och/eller alkohol fyller i deras liv.
– Det unika är också att resultaten sparas och att man kan se hur ens alkohol- eller droganvändning förändras över tid, säger Kristina Sinadinovic.

Sedan starten har 2 500 personer öppnat ett eget konto på eScreen.
– Trots erbjudanden om hjälp med marknadsföring har vi varit väldigt restriktiva med att marknadsföra tjänsten eftersom den inte är färdig än och inte utvärderad. Det ska vi göra med olika studier som startar nästa år.

Men lite statistik finns redan. Av dem som gjort drogtestet ligger 45 procent av kvinnorna i riskzonen och 60 procent av männen. Och 10 procent av kvinnorna och 15 procent av männen tycks vara beroende.

Förhoppningen är förstås att kunna fånga upp missbrukare tidigt eller de som ligger i riskzonen och inte gärna kontaktar missbrukarvården samt missats inom primärvården.

• Övriga som drivit arbetet har varit fil dr Anne H. Berman, även leg psykolog och leg psykoterapeut samt fil dr docent Peter Wennberg. Totalt har projektet kostat uppåt två miljoner kronor och bekostats av Beroendecentrum Stockholm, Mobilisering mot narkotika samt Socialstyrelsen.

• Fotnot: Artikeln har även publicerats i Dagens Medicin.

I final om IT-pris

Escreen är en av tolv finalister i Sjukvårdens IT-pris som avgörs i början av december. Priset är 100 000 kronor.
• Escreen är ett verktyg för webbaserad screening och intervention för alkohol- och narkotikarelaterad problem. Och att kunna följa vanors utveckling över tid.
Målgruppen är unga och vuxna med riskbruk av alkohol och droger.
• I framtiden kan testet finnas på fler språk, kanske även med röstfunktion.
• Projektet är ett samarbet mellan Karolinska institutet, Beroendecentrum Stockholm och ambassadörer från Unga Kris som arbetar med ungdomar mellan 13 och 25 år.
Andra webbaserade tester om egenkontroll av drogvanor är exempelvis Alkoholhjälpen , Alkoholprofilen och Livsstilstestet .
Drugnews/SL

Etiketter:

Annonser