Heroin på recept i Danmark

KÖPENHAMN Från årsskiftet kommer uppemot 600 tunga missbrukare att kunna få injicera gratis heroin två gånger om dagen i Danmark. Behandlingen kommer att ges på redan befintliga kliniker för missbrukarvård.

Frågan om medicinsk underhållsbehandling med rent heroin har länge varit politiskt kontroversiell i Danmark. Men politikerna svängde – bland annat efter studier om tidigare försök i Tyskland och Schweiz. I Danmark ska nu årligen satsas 87 miljoner kronor i heroinprojektet som kommer att bedrivas på behandlingscenter i hela Danmark.

– I princip kan det bli tal om en livslång behandling, säger Anne Mette Dons, överläkare vid den danska Sundhetsstyrelsen till nyhetsbyrån TT.
– Det är ett försök att göra missbrukarnas liv mer normalt och sunt. Dessutom förmodas samhällets kostnader för kriminalitet att minska, framhåller hon.

Bara heroinmissbrukare med ett mångårigt missbruk och som misslyckats med tidigare behandlingar, kommer att kunna få behandling. Missbrukarna ska själva injicera heroinet, men under överinseende av sjukvårdspersonal. På nätterna är dock inte behandlingen öppen utan patienterna får då inta metadon hemma.

Mats H Svensson, enhetschef vid metadonmottagningen på Universitetssjukhuset i Lund, säger till TT att han ser stora risker. Bland annat eftersom mängden heroin missbrukaren behöver hela tiden ökar och kan leda till att de måste komplettera med heroin från annat håll.

Etiketter:

Annonser