Två vinbolag får betala vite

STOCKHOLM Stockholms tingsrätt har beslutat att två vinimportörer ska betala vite på 200 000 kronor vardera eftersom de marknadsfört alkohol på sätt som bryter mot tidigare förbudsförelägganden från Konsumentombudsmannen.

Två vinimportörer tvingas betala vite sedan de marknadsfört vin med annonser där det funnits bilder på mer än själva vinet och de råvaror som ingår i vinet. Bolagen har vid tidigare överträdelser av alkoholreklamreglerna accepterat Konsumentombudsmannens förbudsförelägganden, som varit kopplade till vite om överträdelserna upprepats.

Bolaget Vino Grosso hade 2007 en annons i tidningen Allt om drycker en annons för ett vin där det, förutom vinflaskan och ett glas med vin, syns en korkskruv, blommor och en rutig duk. År 2004 hade Vino Grosso godkänt ett förbudsföreläggande där bolaget förbjöds att använda bilder på en ”kvinna bärande på en bag-in-box eller andra föreställande element som omfattar annat än särskilt måttfullt återgivning av varan eller däri ingående råvaror, enstaka flaskor eller burkar eller därmed jämförligt kännetecken”.

Eftersom varken korkskruv, rutig duk eller blommor är råvaror så har bolaget enligt Konsumentombudsmannen brutit mot förbudsföreläggandet och ska därför betala 200 000 kronor i vite till staten.

Bolaget hävdar för sin del bland annat att det behövs korkskruv för att tillgodogöra sig vinet och att korkskruven utgör ett måttfullt neutralt inslag på samma sätt som de glas som accepteras i alkoholannonser. Vino Grosso menar också att bilden är oskarp och att det inte går att säga att om det verkligen är en duk och blommor, och även om det är blommor så är det tillåtet som ett sätt att visa att vin görs av råvaror från växtriket.

Stockholms tingsrätt anser att Konsumentombudsmannen var tydlig med att förbudsföreläggandet inte bara omfattade bilden på kvinnan, utan också andra ”föreställande element”, med undantag för varan, råvaror och enstaka flaskor eller burkar eller motsvarande kännetecken. Domstolen konstaterar att varken korkskruv, duk eller blommor utgör något av de uttryckligen tillåtna elementen, och annonsen därmed strider mot förbudsföreläggandet. ”Att skärpan på bakgrundsbilden är otydlig saknar betydelse då det är fullt möjligt att urskilja dessa element”, skriver Stockholms tingsrätt i sin dom. Vino Grosso får därmed betala vitet på 200 000 kronor.

Även bolaget Vinunci hade annonserat i Allt om drycker. I den annonsen fanns en bild med, förutom vinflaskan, ekplankor och ett antal ekfat. Detta utgör enligt Konsumentombudsmannen brott mot det förbudsföreläggandet som bolaget godkände 2005. Det förbudsföreläggandet fick bolaget efter en annons i tidningen Land där 10 räkor jagade en bag-in-box med fötter i ett tecknat savannlandskap. Förbudsföreläggandet innebar ett förbud att ”återger föreställande element som omfattar annat än särskilt måttfull återgivning av varan eller däri ingående råvara, enstaka flaskor eller burkar eller därmed jämförligt kännetecken”.

Vinunci menar att den nu aktuella annonsen är helt annorlunda än den som ledde till förbudsföreläggandet. De menar också att eftersom det aktuella vinet lagras på ekfat och att eken ger vinet en särskilt smak och doft, så är ek en i vinet mycket viktig råvara.

Domstolen går även i detta fall helt på Konsumentombudsmannens yrkande. Stockholms tingsrätt skriver i domen att ”även om vissa viner tar smak av de ekfat som de lagras på kan ek, enligt tingsrättens mening, inte anses utgöra en i vin ingående råvara”. Därefter för tingsrätten samma resonemang som i fallet med Vino Grosso och konstaterar att bilderna står i strid med förbudsföreläggandet och dömer ut vitet på 200 000 kronor.

Konsumentombudsmannen är mycket nöjd med domarna. ”Stockholms tingsrätt har återigen slagit fast att annonser för vin inte får innehålla bilder på något annat än varan, råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar eller varumärke”, skriver Konsumentombudsmannen i ett pressmeddelande.

Etiketter:

Annonser