Norska läkare säger nej till heroinutdelning

OSLO Norska läkarföreningen avvisar i ett brev till hälsominister Bjarne Håkan Hanssen tanken på att ge gratis heroin till grava missbrukare.

Hälsoministern (Arbeiderpartiet) öppnade i december för en debatt om heroinförskrivning som metod eftersom många missbrukare fastnat i sitt beroende.

Men läkarnas förening, DNLF, efterlyser istället att bättre tillgänglighet och ökad missvård, rapporterar Dagens Medisin.
– Bättre tillgänglighet till läkemedelsbaserad rehabilitering med stor grad av individuell anpassning och bättre kommunal service är efter Läkarföreningens värdering en bättre strategi för att nå målgruppen, skriver man i brevet till regeringen.

Läkarna ifrågasätter även om behandling med heroin skulle nå den avsedda målgruppen. Behandlingen skulle nämligen kräva att patienterna kom två gånger per dag och dessutom tilläggsmedicin på kvällen med metadon. Kontrollapparaten runt behandlingen skulle också bli omfattande för att förhindra illegalt missbruk av drogen.

• I Danmark har efter årsskiftet inlett omstritt försök med heroin på recept till grava missbrukare där annan behandling inte fungerat för.

Etiketter:

Annonser