De flesta fimpar utan snus

UMEÅ De flesta rökare som fimpar för gott gör det utan att börja använda snus. Det slår forskare fast som följt nära 16 500 västerbottningars hälsoutveckling under tio år.

Det resultatet går på tvärs med tobaksbolaget Swedish Match som hävdar att snus är ett bra sätt att sluta med de livsfarliga cigaretterna.

Forskarna vid Umeå universitet och Folkhälsoinstitutet sammanställde material från regelbundna hälsoundersökningar av befolkningen i Västerbotten. Invånarna i s.k. Västerbottens-projektet erbjuds undersökning och rådgivning vid 30, 40, 50 och 60 års ålder.

I den aktuella studien deltog 8800 kvinnor och 7686 män som gjorde sina första hälsoundersökningar under 1990-1994 och hade uppföljningsbesök decenniet senare.

Under åren hade andelen rökare minskat bland kvinnorna från 22,3 procent till 15,6 procent och bland männen från 18,5 procent till 12,7 procent.

Snusanvändandet nära fördubblades samtidigt från 3,1 procent till 6 procent bland kvinnor medan andelen snusande män ökade från 24,6 procent till 26,3 procent. Ökningen bland kvinnorna förklarar forskarna som resultat av en marknadsföring som fått kvinnor att se snus som mer feminint än vad man tidigare tyckte, skriver Tobaksfakta.

Två tredjedelar av kvinnorna och 80 procent av männen som slutade röka gjorde det trots allt utan att börja snusa och istället bli beroende av det. Mot bakgrund att det finns hälsorisker med snus så bör tobaksfrihet fortsätta vara det folkhälsopolitiska målet, summerar forskarna.
De har nu fått sin artikel godkänd för publicering i Scandinavian Journal of Public Health som redan lagt ut den på hemsidan.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser