M-förslag om drogtester i skolan

GÖTEBORG Drogtester av skolelever, kvarsittning på gymnasiet, ändrade åldersgränser. Det är några förslag som finns med i moderaternas nya rapport om partiets ungdomspolitik som presenteras i veckan.

I rapporten föreslås bland annat att skolelever ska kunna tvingas till drogtester, något som idag är en omtvistad fråga. Idag får tester efter narkotika göras på grundskolan vid misstanke om brott eller om eleven och förälder gått med på det.

Moderatrapporten föreslår även att gymnasieelever ska kunna ges kvarsittning, vilket idag endast är tillåtet på grundskolan. Och att en rad åldersgränser ses över. Exempelvis att tidigare få läsa på komvux och tidigare få möjlighet erhålla starta-eget-bidrag.

Förslagen presenteras i veckan som underlag inför valet 2010 och som SR P3 Nyheter tagit del av.

Etiketter:

Annonser