Britter lär av finskt alkoholfiasko

LONDON Storbritannien studerar effekterna av Finlands alkoholpolitik och använder denna som varnande exempel vid kommande lagskärpningar. Bland annat är brittiska minipriser på alkohol på gång.

Brittiska hälsoministrarna ser den tilltagande alkoholkonsumtionen som ett allt mer överskuggande problem och vill reglera priserna i hela landet.
I Skottland ska regeringen lämna detaljerade förslag till ny lagstiftning de närmaste dagarna.

Finland sänkte kraftigt alkoholskatten 2004, vilket ledde till prissänkningar på upp till en tredjedel, och redan efter ett par, tre år märktes dramatiska försämringar inom folkhälsan.

Enligt det finska folkhälsoinstitutet steg de alkoholrelaterade sjukdomarna under dessa år med tio procent och dödsfallen ökade också i omfattning.
– Siffrorna är obestridliga, vi kan se ökningen hos både män och kvinnor, men riktigt oroande är att unga vuxna drabbas särskilt, säger professor Hannu Alho, vid det finska folkhälsoinstitutet till BBC.

Alkoholskatten har höjts i två omgångar i Finland, senast i januari med hela tio procent, och ännu en höjning är på gång i vår, enligt förhandlingskällor. Detta för att i någon mån få ner de alkoholrelaterade skadorna.

Det misslyckade finländska alkoholexperimentet studeras nu särskilt av de brittiska myndigheterna. Den skotska regeringen säger att sambandet mellan pris och konsumtion stöds av internationell forskning, och av erfarenheterna i Finland.

Skottarna föreslår nu en rad radikala åtgärder, bland annat ett högre minimipris på alkohol. Samråd sker med myndigheterna inom övriga Storbritannien och reglerade alkoholpriser införs troligen.

Etiketter:

Annonser