Inflyttade britter riskerar spritdöden

EDINBURGH/LONDON En studie visar att inflyttade skottar och irländare som bor i England eller Wales löper dubbelt så stor risk att dö i alkoholrelaterade sjukdomar jämfört med andra britter.

Flera studier som gjorts om skottars alkoholvanor den senaste tiden visar att deras höga alkoholkonsumtion ger fullt tydliga och mätbara konsekvenser i överdödlighet.

Den senaste studien, gjord vid universitetet i Edinburgh och publicerad i senaste numret av brittiska

Relaterad läsning