Ny rättspraxis påskyndar Tramadol-mål

STOCKHOLM/ESKILSTUNA En ny manual från åklagarmyndigheten om olika narkotikapreparats farlighet och gränsvärden sprids nu i rättsväsendet. Den kan bland annat påskynda utredningar inom den stora tramadol-härvan.

Mallen är en rekommendation av rättspraxis av nya klassade preparat, såsom opiaten tramadol och syntetiska drogerna Oxykodon, Bromo-dragonfly och DOC, men har även uppdaterat äldre redan narkotikaklassade preparat. Farlighet delas in i sex olika nivåer och har tagits fram utifrån elva olika kriterier, såsom beroende, förgiftning, kroppsliga och psykiska skador, och våldsrisk.

Vad gäller smärtmedlet tramadol som sålts i enorma mängder illegalt via en hemsida, så varnas för att preparatet kan påverka koncentration, andning, orsaka epilepsianfall och även leda till dödsfall.

Tramadol har placerats i farlighetsnivå tre och rekommenderas vid upp till 10 gram leda till ringa narkotikabrott, normalbrott under ett halvt kilo och grovt narkotikabrott därutöver.

Det skulle innebära att många av de 449 köpare som nyligen har identifierats riskerar stränga straff då polisen funnit beställningslistor på upp till 30 köptillfällen för några av dem. De flesta av köparna är under 25 år och 75 procent av dem är tidigare ostraffade.

Huvudmannen, en 43-årig företagare som importerat minst 33 kilo och levererat minst tolv kilo till köparna, dömdes nyligen till tio års fängelse. En missbruksdos är cirka 200 milligram tramadol.

– Vi välkomnar den nya åklagarpromemorian. Rekommendationerna om tramadol kan säkert skynda på utredningarna runt landet. Men även andra omständigheter än mängder spelar roll i straffbedömningen. Jag tror att det blir böter för de flesta köparna, vilket ändå är en allvarlig signal, säger till Drugnews Thomas Karlsson vid narkotikaroteln i Sörmland som utrett huvudmålet mot importören.
En enkät om vilka köparna är i den unika landsomfattande utredningen etc görs också på uppdrag av Folkhälsoinstitutet, hittills har ett 100-tal svar inkommit.

Narkotikamanualen som i dagarna skickas till åklagare, domstolar, poliser och jurister omfattar fler än 50-talet preparat.

– Listan är framför allt till för att underlätta enhetlig straffbedömning inom rättsväsendet av nya klassade preparat och informera om deras verkan och farlighet, inte att ge hårdare straff, säger vice överåklagaren Astrid Eklund på myndighetens utvecklingscentrum i Stockholm och narkotikaexperten och utredaren Jonas Hartelius till Drugnews.

De har även studerat läkemedlet Subutex, som kan missbrukas lättare än tidigare känt, och har satt kokain och växtdrogen khat på bevakningslista för eventuellt skärpt farlighetsbedömning inför framtiden. Listan är en rekommendation som fortlöpande ska kompletteras framöver när nya preparat och vetenskapliga rön blir kända. Ännu ej klassade preparat som Spice och bedömning av mefedron är något som är att vänta.

• Fotnot: I de sex farlighetsnivåerna har exempelvis khat och kodein placerats i den lägsta, bensodiazepiner (utom ryhypnol) i den andra, tramadol och cannabis i tredje, amfetamin i fjärde, ecstasy, GHB, kokain och nya preparaten DOC och Bromo-dragonfly i femte, och i högsta nivån heroin och fentanyl (syntetiskt heroin).

Etiketter:

Annonser