Elever ska drogtestas i Nässjö

NÄSSJÖ Kommunala Brinellgymnasiet i Nässjö inför slumpvisa drogtester från i höst. Det beslutade barn- och utbildningsnämnden i kommunen i torsdags kväll.

Bakgrunden är att skolan upplever att fler elever testar och missbrukar droger.

Elever och föräldrar kommer få skriva under en överenskommelse om att delta i drogtestprogrammet. Varje månad ska fem elever lottas för provtagning, rapporterar TV 4 Jönköping.

Om eleven ändå vägrar delta i testerna informeras omyndiga elevers vårdnadshavare. Visar tester att elev använt narkotika ska skolläkaren anmäla detta till socialtjänsten.

Drogtester i skolan är fortfarande kontroversiellt och reglerna omdiskuterade. Kommunpolitikerna i Nässjö är medvetna om detta, men beslutade om införandet då det inte är uttryckligen förbjudet.

Misstankebaserade drogtester förekommer på allt fler skolor, medan slumpmässiga tester ännu är ovanliga. Sådana används på några privatskolor, yrkesprogram och idrottsgymnasier.

Statliga skolinspektionen kritiserade i höstas ett försök med frivilliga slumptester på en högstadieskola i Landskrona. Inspektionen ansåg att eleverna riskerade kränkas och inte upplevde frivillighet att delta i testerna utifrån att skolplikt råder och de unga eleverna står i beroendeförhållande till skolpersonal.

• Drogtestprogram på skolor i USA har visat sig leda till mindre drogproblem och bättre studieklimat och resultat.

Etiketter:

Annonser