Utredare vill stoppa drogtester på jobbet

STOCKHOLM Generella drogtester på anställda kan komma att förbjudas. Det föreslås i ett lagförslag om integritet i arbetslivet som kan träda i kraft nästa sommar.

Betänkandet lämnades till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin i tisdags. Utredningen har haft som uppgift att föreslå reglering av skydd för personlig integritet i arbetslivet.

Flera kommuner och landsting kräver idag drogtester av alla som söker arbete. Även slumpvisa tester av anställda kräver företag allt mer.

Men sådana allmänna tester kommer troligen inte att vara tillåtna i framtiden, utan det kommer att krävas särskilda skäl, enligt den särskilda utredaren Cathrine Lilja Hansson.

Sundsvalls kommun har exempelvis börjat kräva att alla som söker jobb lämnar prover som visar om de har alkohol- eller narkotikaproblem.
– Nej, det skulle inte bli möjligt att begära av alla som söker arbete framöver om förslaget går igenom, säger Cathrine Lilja Hansson till Drugnews.

Däremot skulle det fortfarande vara möjligt att begära att exempelvis skolbussar har alkolås och att anställda i rehabiliteringsprogram lämnar drogtester.

Utredningen föreslår även skärpta krav för hur drogtester ska genomföras. De ska endast få utföras av sjukvårdspersonal och bara analyseras vid ackrediterade laboratorier.

Utredaren vill även begränsa möjligheterna att vid nyanställningar begära utdrag ur brottsregister och om tidigare sjukskrivningar. På fem år har utdrag ur belastningsregistret ökat från 40 000 till 150 000, bland annat efter att fler arbetsgivare begär att arbetssökande ska visa att man inte tidigare är straffad.

Bara vid anställningar inom förskola, skola och på behandlingshem för barn och unga anser utredningen att det ska vara möjligt begära sådana utdrag.

Utredningen vill även förbjuda andra kontroller av anställda. Såsom att avlyssna deras telefonsamtal, analog kameraövervakning, personlighetstester, punktmarkera och systematiskt utfråga anställda om deras privatliv eller göra visiteringar vid in- och utpassering till arbetsplatsen.

TCO:s representant i utredningen är positiv till att integritetsfrågorna regleras, medan Sveriges Kommuner och Landsting och svenskt näringsliv är kritiska.
– Vi tycker att det är ett för långtgående och svårbegripligt förslag som kommer att leda till många tvister. Det är ju arbetsgivare ute i den dagliga verksamheten som ska tillämpa lagen och då ser vi att den är för krånglig, säger Jeanette Grenfors, arbetsrättsjurist på SKL, till SKTF-tidningen.

• Fotnot: Betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) ska nu ut på remiss. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2010.

Etiketter:

Annonser