Marit Paulsen vill ha ett europeiskt FBI

MALUNG Folkpartiet vill satsa på ett europeiskt FBI för att bättre möta organiserad brottslighet. Det framgår av Drugnews @-intervju med Marit Paulsen, partiets toppkandidat i EU-valet.

69-åriga Paulsen – född i Norge, en brokig bakgrund som svetsare, bonde och författare, bor på en gård i Yttermalung – har erfarenhet som EU-parlamentariker åren 1999-2004. Hennes hjärtefrågor är maten, djuren, jorden och skogen. Hon vill ta bort EU:s bidrag för jordbruksprodution.

• Drugnews: Hur avser du driva alkoholfrågor i Europaparlamentet?

– Genom att arbeta för den svenska, restriktiva linjen i alla frågor som rör droger, säger Marit Paulsen som är toppkandidat för Folkpartiet Liberalerna i EU-valet.

• Bör Sverige enskilt sänka införselkvoterna för att hejda alkoholfloden om
EU inte allmänt beslutar minska dem?

– Vi bör ha gemensamma regler på EU-nivå, och jag menar att dagens kvoter borde halveras.

• Hur ställer du dig till s.k. harm-reduction på drogområdet?

– Jag vill ha en restriktiv narkotikapolitik. Genom att fokusera på harm reduction riskerar man att ge vika för de krafter som vill legalisera narkotikabruk.

• Hur ska du agera i narkotikafrågan om du blir vald till EU-parlamentet?

– Jag kommer att arbeta för den svenska, restriktiva linjen i alla frågor som rör droger.

• Bör säljförbudet av svenskt snus hävas i unionen?

– Nej, jag är nöjd med det undantag vi fick när vi gick med i EU. Snus är ingen hälsovara.

• Hur bör Sverige driva drog- och folkhälsofrågor under EU-ordförandeskapet i höst, tycker du?

– Folkhälsopolitiken är inte en av de prioriterad frågorna under det svenska ordförandeskapet. Men i den mån narkotikafrågor kommer upp är det viktigt att vi försvarar den restriktiva linjen.

• Hur kan bekämpning av grov organiserad brottslighet förbättras i Europa?

– Genom att vi satsar på ett Europeiskt FBI, och samarbetar bättre mellan olika länders polismyndigheter, avslutar Marit Paulsen.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer…)

Läs mer

Etiketter:

Annonser