Åtgärder mot brittiskt supande föreslås

LONDON Fler britter dricker mindre alkohol, men nära hälften av befolkningen överkonsumerar, enligt en ny alkoholrapport. Lättförståelig information, behandlingsinsatser och högre pris på alkohol efterlyses för att nå de som dricker för mycket.

Det menar professor Ian Gilmore i Royal College of Physicicans i en kommentar om den nya brittiska alkoholrapporten. Hans anser att statistiken återspeglar britternas tveeggade relation till alkohol.

Enligt rapporten från NHS Information Centre som studerat situationen i England fram till och med 2007, så dricker en av tre män och en av sex kvinnor – totalt var fjärde vuxen – riskabelt mycket alkohol. Och deras drickande kan leda till fysiska och psykiska skador. Men fler britter noteras även dricka mindre.

– Det är en välkommen utveckling att fler människor i genomsnitt dricker inom rekommenderade gränser. Men detta står i kontrast till att nästan hälften av alla vuxna dricker över rekommendationen minst en gång i veckan, ofta dubblar de den rekommenderade mängden, säger professor Ian Gilmore i en artikel i Medical News Today.

– Denna paradox betonar svårigheterna med att förstå och försöka ändra alkoholkulturen i Storbritannien, eftersom vi har att göra med en heterogen befolkning dricker i olika mönster och av olika anledningar. Alkoholpolitiken måste återspegla denna mångfald, fortsätter han.

Professor Gilmore menar att tre åtgärder skulle kunna bidra till att få ner konsumtionen hos dem som dricker för mycket.

Den första är att se till att människor har tillgång till lättsmält information. Det kostar nästan ingenting för alkoholtillverkarna att inkludera en enhetlig information på burkar, flaskor och alkoholförpackningar. Detta skulle underlätta för konsumenterna att kunna räkna ut hur mycket han/hon ska dricka för att hålla sin konsumtion innanför de rekommenderade gränserna.

Den andra prioriteringen är att ge stöd till dem som har alkoholproblem när de söker den. Det är slående att den fjärdedel av befolkningen som dricker mer än åtta enheter ren alkohol per dag vill dricka mindre. Men britter med kroniskt alkoholberoende väntar ofta upp till ett år med att söka behandling för sina alkoholproblem.

Den tredje åtgärden är att hantera den känsliga frågan om priset på alkohol. Lågt pris en nyckelfaktor som ökar konsumtionen.

• Fotnot: Rapporten Statistics on Alcohol: England 2009.

Etiketter:

Annonser