V: alkoholpolitik bör beslutas nationellt

VÄXJÖ Införselkvoter bör minskas och alkoholreklam begränsas i EU, men egentligen bör alkoholpolitiken beslutas på nationell nivå. Det anser Eva-Britt Svensson, Vänsterns förstanamn i EU-valet, i Drugnews @-intervju.

Eva-Britt Svensson, 62 år, är i botten kanslisekreterare från Växjö, men har varit EU-parlamentariker sedan 2004 och pendlar till Bryssel/Strasbourg. Hon har i protest mot de höga EU-ersättningarna under perioden avsatt stora summor till välgörande ändamål.

Hon är vice ordförande i vänsterns GUE/NGL-grupp i parlamentet, vice ordförande i EU:s kvinnoutskott och tycker frågor som feminism, arbetsmarknad, välfärd, miljö och öppenhet är viktiga. Nu kandiderar hon i EU-valet för en andra period.

• Drugnews: Hur avser du driva alkoholfrågor i Europaparlamentet?
– Vi anser att alkoholpolitiken ska beslutas på nationell nivå. I de fall makten redan är överflyttad kommer jag att driva en restriktiv alkoholpolitik. Det gäller såväl minskade införselkvoter som begränsningar av alkoholreklam, svarar Eva-Britt Svensson.

• Bör Sverige enskilt sänka införselkvoterna för att hejda alkoholfloden om EU inte allmänt beslutar minska dem?
– Ja.

• Hur ställer du dig till s.k. harm-reduction på drogområdet?
– Vi är positiva till sprutbytesprogram. Vänsterpartiets narkotikapolitik är restriktiv, men inte repressiv.

• Hur ska du agera i narkotikafrågan om du blir vald till EU-parlamentet?
– Jag kommer att driva en restriktiv narkotikapolitik. Inte minst behövs ett utökat internationellt samarbete mot narkotikasmuggling.

• Bör säljförbudet av svenskt snus hävas i unionen?
– Nej, det är upp till varje enskilt land att själv avgöra.

• Hur bör Sverige driva drog- och folkhälsofrågor under EU-ordförandeskapet i höst, tycker du?

– Sverige bör stärka den restriktiva hållningen beträffande droger inom EU. Att få ned alkoholkonsumtionen är av central betydelse för folkhälsan.

– Sverige bör inför klimattoppmötet i Köpenhamn också ställa krav på att den rika världen tar sitt ansvar för klimatfrågan. Om EU går i täten för att stödja utvecklingsländernas klimatförebyggande arbete får det globalt stora positiva effekter även på folkhälsan.

• Hur kan bekämpning av grov organiserad brottslighet förbättras i Europa?
– Vi behöver ett utökat internationellt samarbete istället för ett FBI på EU-nivå. Ett sådant samarbete bör ledas av Interpol i nära samverkan med de nationella polismyndigheterna, anser Eva-Britt Svensson.

Vänstern är det mest EU-kritiska riksdagspartiet och vill minska unionens makt på flera områden, rejält minska dess budget och är emot Lissabonfördraget.

Tema: EU-VAL 09

EU-valet 2009

I Europa-parlaments-
valet
4-7 juni ska 736 parlamentariker utses från de 27 medlemsländerna, 375 miljoner människor har rösträtt. I svenska EU-valet 7 juni (förpost-röstning pågår) ska 18 ledamöter utses.


(mer…)

Läs mer

Etiketter:

Annonser