Kritiserat behandlingshem läggs ner

KALMAR Behandlingshemmet Carl Bobergsgården i Mönsterås, där en 13-årig flicka ifjol utsattes för övergrepp, rymde och tog sitt liv, har med omedelbar verkar fått tillståndet indraget av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Kalmar län anser att det råder så allvarliga missförhållanden på HVB-hemmet att fara finns för barnens liv, hälsa och personliga säkerhet, rapporterar lokaltidningarna.

Redan tidigare har ägaren beslutat att hemmet ska läggas ner efter kritiken och anonyma hot. I fredags fanns ett barn placerat där, som nu ska omplaceras.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser