Minimipris på alkohol i Skottland?

EDINBURG Skottland kan komma att införa ett minimipris för alkohol. Detta framkom vid ett toppmöte om Skottlands accelererande alkoholproblem. Politisk enighet råder.

Vid ett toppmöte i Edinburg nyligen diskuterades omfattningen av landets alkohol problem och möjliga lösningar över partigränserna. Evenemanget kommer i kölvattnet efter att den skotska regeringen offentliggjorde sin rapport “Alcohol Framework“ i våras.

Drugnews har tidigare i en rad artiklar och notiser uppmärksammat den allvarliga alkohol- och drogutvecklingen i Storbritannien och särskilt den i Skottland.

– Hela den skotska vårdyrkeskåren ser hela tiden konsekvenserna av alkoholmissbruket. År efter år får läkarna ta emot hundratusentals konsultationer, tusentals patienter för sjukhusvård och hela tiden en ökande andel kroniska sjukdomar och dödsfall, sade Harry Burns, Skottlands överordnande läkare som deltog på mötet, till BBC.

– Detta är ett problem som gäller både kön, alla åldrar och alla sociala grupper, missbruket växer i alla delar av Skottland, fortsatte han.

Mötets mening var att den höga alkoholkonsumtionen i samhället har fått mycket allvarliga konsekvenser för nationella hälsonivån. Nu är det dags att se klart på de bevisen och på vad som fungerar för att komma till rätta med missbruket.

– Inget land utan eget monopol på alkoholförsäljningen har hittills beslutat om minimipris på alkohol. Nu har Skottland denna möjlighet, ni hade modet att införa rökförbud på pubar och restauranger, låt oss hoppas att ni har modet att införa minimipris på alkohol också, sade Peter Anderson, alkoholexpert på WHO och rådgivare till Europeiska kommissionen.

Forumet sammanförde cirka 100 representanter från hela det politiska spektrumet, alkoholindustrin och skiftande intressegrupper.

– Regeringen anser det är dags för radikala åtgärder för att minska kostnaden på de 2,25 miljarder pund som alkoholmissbruket kostar Skottland varje år. Denna fråga är större än politiken och vi är skyldiga människorna i Skottland att ta itu med alkoholmissbruket som är ett gissel, sade hälsoministern Nicola Sturgeon.

Etiketter:

Annonser