Vårdval i EU kan ge svenska missbrukare heroin

STOCKHOLM Fritt vårdval inom EU kan leda till att landsting tvingas betala för heroin på recept från tyska apotek till svenska missbrukare. Det varnar tre debattörer för och uppmanar svenska regeringen att förhandla fram undantag för att behålla sin position som ledande narkotikabekämpare.

Medan Sverige är känt för en restriktiv narkotikapolitik så förskrivs exempelvis narkotiska läkemedel mindre kontrollerat på kontinenten. Tyskland antog i våras att grava opiatmissbrukare till och med ska kunna ges heroin, och tidigare försök blir permanenta.

Samtidigt finns förslag om gemensam vårdmarknad i EU. Att kunna söka vård i hela unionen och sända räkningen till hemlandet skulle kunna ge svåröverskådliga effekter, varnar tre debattörer i en artikel på SvD Brännpunkt.

“Rätten att välja vård inom EU kan komma att tolkas så att Försäkringskassan eller landstinget måste betala för tyskt apotetksheroin åt svenska heroinister“, skriver Edgar Borgenhammar, vice ordförande Svenska Carnegieinstitutet, förre riksdagsledamoten Thure Jadestig (S), och Christer Karlsson, ordförande Kriminellas revansch i samhället.

De anser att Sverige måste förhandla fram ett undantag från vårdvalsreglerna när behandling av narkotikamissbrukare strider mot svensk praxis och lagar.

De anser även att socialminister Göran Hägglund under svenska EU-ordförandeskapet tar andra initiativ för att utveckla och förbättra den svenska narkotikapolitiken.

Exempelvis kräver undantag från EU:s hampodlingsdirektiv som via EG-domstolen tvingade Sverige att ta bort tidigare odlingsförbud av fiberhampa (cannabis med låg rushalt). Dessutom begär tillstånd att snabbklassa nya droger utan att få EU:s tillstånd i varje enskilt fall.

Debattörerna vill även se en lag om drogtester av unga för att förebygga rekrytering av nya tunga missbrukare. Och föreslår även införande av kommunala missbruksnämnder med ansvar för allt från utskänkningstillstånd till tvångsvård.

Etiketter:

Annonser