Tobak dödar sex miljoner nästa år

WASHINGTON Nästa år riskerar tobak att skörda sex miljoner människoliv, varnas i en ny rapport. De kommer att dö i cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, lungödem och en mängd andra tobaksrelaterade sjukdomar. Globala BNP påverkas negativt med 3,6 procent.

Enligt rapporten Tobacco Atlas som publicerades i tisdags beräknas nästa år sex miljoner dödsfall globalt orsakas av tobak. Hittills har drygt fem miljoner personer avlidit årligen och står globalt bakom vart tionde dödsfall.

Om inte nuvarande trender bryts så kommer antalet tobaksdöda per år stiga till beräknade sju miljoner cirka 2020 och åtta miljoner döda kring år 2030, enligt rapporten som publicerats av Lung Foundation och American Cancer Society.

Sjukvårdskostnader, produktionsförlust och miljöpåverkan kommer att kosta uppåt 500 miljarder dollar ( cirka 3,5 biljoner svenska kronor).
Förlusten för världsekonomin i sänkt bruttonational produkt (BNP) blir 3,6 procent, rapporterar Reuters.

Förra veckan lanserade amerikanska Food and Drug Administration (FDA) ett nationellt tobaksinstitut som ska övervaka tobaksprodukter. Detta efter att kongressen i juni hade gett sitt klartecken. I tisdags tillsattes en specialistkommitté som ska leda arbetet.

I rapporten Tobacco Atlas granskas hela världens tobakskonsumtion och vilka nationella hälso- och ekonomiska konsekvenser nikotinberoendet för med sig.

De senaste fyrtio åren har rökningen minskat i rika länder, såsom USA, Storbritannien och Japan, men i fattiga länder stiger användandet.

I rapporten noteras även: i världen finns en miljard rökande män, av dessa är 35 procent från de rika länderna, 50 procent från fattiga länder. 250 miljoner kvinnor röker dagligen, varav 22 procent i rika länder och 9 procent i utvecklingsländer. Risken för manliga rökare att dö av lungcancer är 23 gånger högre än för icke-rökare och 13 gånger högre för rökande kvinnor.

Tobak dödar mellan en tredjedel och upp till hälften av rökarna. Rökare dör i genomsnitt 15 år tidigare än icke-rökare.
60 procent av alla kinesiska män röker och kineser konsumerar 37 procent av världsproduktionen av cigaretter.

Under 1900-talet dödade tobaken 100 miljoner människor. Om inte massiva åtgärder sätts in för att förmå ungdomar från börja röka, kommer tobaken skörda en miljard människoliv detta århundrade, förutspår rapporten.

• Fotnot: Här nås rapporten Tobacco Atlas.

Etiketter:

Annonser