– Självreglerad alkoholreklam funkar ej

STOCKHOLM Gör som med tobaksreklam, förbjud all marknadsföring för alkohol. Den slutsatsen drogs vid en workshop om alkoholreklam under EU:s expertkonferens nyligen.

Vid European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM) och IOGT-NTO:s välbesökta seminarie på expertmötet i Stockholm förra månaden presenterades studier om alkoholreklamens effekter och reglering.

En stor EU-undersökning som sammanställt 13 studier visar att alkoholreklam påverkar unga till tidigare alkoholdebut och att de som redan börjat dricka ökar sin konsumtion.

Vid seminariet presenterades även en studie om alkoholreklam i Holland, som medger mycket självreglering av branschen. Vid seminariet gavs flera exempel på hur reklammakare försöker kringgå lagen.

Alkoholreklam är förbjuden i TV före klockan 21 i Holland. Men när forskare studerade vilka tider de unga såg på TV, visade det sig att de flesta tittade sent på kvällen.
Annonsering utanför skolor är förbjudet i Holland, men inte vid lekparker. Alltså sätter branschen upp alkoholskyltar utanför lekparkerna.

Och rosa designade vodkaflaskor, med namnet GIRL, säljs på flygplatsernas taxfreebutiker. Baileys tillverkar choklad, som smakar som spritdrycken och har logotypen tryckt på förpackningen, detta för att inpränta varumärket hos unga.

Nöje och idrott är andra arenor där alkoholbranschen söker konsumenter. Budskapet som basuneras ut av alkoholbranschen är att det ska vara kul och fint att dricka. Och anspelningar om att alkohol ger sexuella framgångar är inget man drar sig för.

– Lagstiftningen är ett totalt fiasko, studien visar hur lätt industrin kan slingra sig genom kryphål i lagen, sade Avalon de Bruijn från EUCAM till Drugnews.

Majoritetens slutsatser på seminariet var att alkoholindustrins självreglerade åtaganden inte fungerar och att gränser överskrids för att öka försäljningen. Kravet om ett alkoholreklamförbud inom EU bör därför sättas högt på agendan, menade arrangörerna.

– Vi kan inte blunda längre för hur alkoholreklamen påverkar ungdomar, ökar konsumtion och skador. Därför bör den förbjudas på samma sätt som tobaksreklamen, sade Sven-Olov Carlsson, ordförande i IOGT International.

För gränsöverskridande reklam, exempelvis via TV och internet, krävs åtgärder på toppnivån och EU bör verka internationellt för begränsning. På längre sikt bör ett EU-direktiv tas fram som förbjuder alla former av alkoholreklam och marknadsföring via TV, radio, bio, och idrottssponsring. En ståndpunkt som nyligen även brittiska läkareförbundet intagit.

– Vi har visat att självreglering inte fungerar och lanserat idén på förbud för alkoholreklam i hela EU. Nu är det upp till politikerna att ta ställning, sade holländske alkoholexperten Wim van Dalen till Drugnews.

Att striden om reklamens roll är känslig märktes vid flera seminarier Drugnews bevakade. Representanterna från alkoholindustrin argumenterade ihärdigt vid frågestunder – bland annat om att bara alkoholens negativa sidor lyfts fram.

– Industrins mål vid alkoholkonferenser världen över är att blockera diskussionen och ifrågasätta forskning som visar att alkoholreklam lockar människor, särskilt ungdomar, att konsumera mer alkohol, sade alkoholexperten Peter Anderson till Drugnews.

• Bryggeriförbundets vd Cecilia Giertta anser inte att Holland är något bra föredöme för självreglering, men att den strategin ändå är att föredra. I Norden är alkoholindustrin mer återhållsam i marknadsföringen och slåss om samma marknad, inte för att utöka den, hävdade hon och efterlyser mer dialog.

– Vi är överens om att barn och unga inte ska missbruka alkohol. Vi vill bara införa en god dryckeskultur, sade Cecilia Giertta till Drugnews.

• Fotnot: Ladda ner IOGT-NTO:s dokument om unga och alkoholreklam, Regulation of commercial communications and young people’s alcohol consumption, (pdf-fil, 5 sid, engelska).

Etiketter:

Annonser