Krafttag mot droger på byggen

STOCKHOLM I byggbranschen tar nu arbetsgivare och facket gemensamt krafttag mot alkohol och andra droger på arbetsplatserna – för säkerheten och hälsan. /97 procent anser att alkohol och jobb inte hör ihop, enligt en enkät.

En enkät på uppdrag av Systembolagets dotterbolag IQ visar att nästan alla, 97 procent, av 1000 uppringda svenskar från 16 år och äldre tycker det är fel att dricka alkohol under arbetstid. Attityderna är till och med mer restriktiva än i trafik och vid graviditet.

Ändå är alkohol och andra droger på jobbet en realitet. Något som kan orsaka katastrofer, inte enbart för missbrukaren och dennes närmaste utan också för arbetskamrater, företaget och deras kunder.

Inför förra avtalsrörelsen ville VVS-företagen diskutera ett gemensamt projekt med Byggnadsfacket om alkohol, droger och säkerheten på jobbet. Resultatet presenterades förra veckan vid ett välbesökt seminarium i Stockholm där representanter för flera stora byggföretag deltog.

– Det var ett glädjande och välkommet initiativ arbetsgivaren tagit. I vanliga fall förhandlar vi om uppsägning utifall någon av deras anställda har något missbruksproblem, säger Leif Nyrell, ombudsman vid Byggnads, till Drugnews.

VVS Företagen och Byggnads har tillsammans med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen och Alna (samarbete arbetsmarknadens parter för drogfri arbetsplats) tagit fram informationsmaterialet “Det rör oss“.

De 1 100 VVS-företagen i Sverige har cirka 12 000 anställda, de flesta är småföretag med tre till sex personer som jobbar främst på olika byggarbetsplatser. Mindre företag har ofta saknat en handfast drogpolicy eller har en ogenomtänkt utan riktlinjer. Det föranleder ofta onödiga konflikter som måste lösas i förhandlingar mellan parterna. Nu är avsikten att de ska ta fram en gemensam policy med hjälp av handboken.

– Avsikten med “Det rör oss“ är i första hand en säkerhetsfråga, massor av små företag har anställda som kör runt till olika arbetsplatser i företagens bilar. Vi kan inte tillåta alkohol- eller drogpåverkade anställda på våra arbetsplatser. Det häfte vi nu tagit fram ska ge råd om hur man kan ta hand om varandra när någon upptäcks ha problem, säger projektansvarige Markus Ekström från VVS, till Drugnews.

Både facket och VVS-representanten uppger att det är upp till företagaren att formulera vilka åtgärder som blir aktuella när någon anställd upptäcks missbruka narkotika. Man betonar att narkotika är olagligt och att domstolspraxis bör gälla vid förhandlingar.

Att ta tag i alkohol- och andra drogfrågor på arbetsplatser har visat sig öka trivseln och säkerheten, kvalitén blir bättre, det blir billigare i längden och dessutom är det enligt lag.

Ett aktivt drogförebyggande arbete med handlingsplaner kan undvika problem på en arbetsplats. Men det blir även vanligare att använda drogtester som ett komplement, särskilt på säkerhetsklassade jobb. Det kräver dock att det finns ett kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal om saken. Flera fall har varit i arbetsdomstolen.

• “Sundsvallsmodellen blev en pionjär för drogfria arbetsplatser – där företag, fack och kommun gick samman för att ta itu med missbruk på arbetsplatser. Målet blev att det är missbruket som ska bort, medan missbrukaren ska erbjudas behandling och stöd.

• Fotnot: Projektet “Det rör oss“ kommer nu att också presenteras för byggbranschen på fler platser, bland annat i Göteborg och Malmö. Och handboken ska spridas till alla VVS-företag i landet.

Etiketter:

Annonser