Giftinformation nu hos Läkemedelsverket

UPPSALA Läkemedelsverket tar från november över ansvaret för Giftinformationscentralen. Verksamheten har tidigare legat under Apoteket AB i drygt 20 år.

Giftinformationscentralen har som huvuduppgift att informera om risker, symtom och behandling vid olika slags akuta förgiftningar. Telefonrådgivningen som är öppen dygnet runt tar emot cirka 80 000 samtal per år, varav 60 000 gäller akuta förgiftningsfall.

Nära hälften av samtalen gäller frågor om kemikalier och 40 procent läkemedel.

Informationscentralen startades 1960 vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och har sedan 1988 varit en självständig enhet under Apoteket med ett 40-tal anställda, telefonrådgivningen är bemannad av specialistutbildade apotekare.

• Giftinformationscentralen kan nås via larmnumret 112, i mindre brådskande fall 08-331 231 eller dess hemsida .

Etiketter:

Annonser