Landskrona strider för drogtester

LANDSKRONA Skolinspektionen måste ompröva sitt nej till frivilliga, slumpmässiga drogtester i skolan. Det begär Landskrona stad som planerar att nästa höst införa drogtester från årskurs åtta på högstadiet och för gymnasieelever.

Skrivelsen som skickades i fredags är ett svar på den svidande kritik som Skolinspektionen utdelade förra hösten då Landskrona inledde ett försök med drogtester av 14-16-åriga högstadieelever på Sandåkerskolan.

Detta för att försöka förebygga narkotikaproblem genom att elever lättare ska kunna säga nej till grupptryck att pröva droger med hänvisning till risken att utlottas för tester.

Bara information om droger har ingen preventiv effekt, har Folkhälsoinstitutet nyligen slagit fast. Landskrona vill därför att skolor prövar nya metoder att skydda unga och där drogtester kan ingå. Kommunen menar också att frivilliga drogtester där föräldrar och elever i flera nivåer kan säga nej inte behöver särskilt lagstöd.

I Landskronas svar (pdf-fil) och begäran om omprövning av Skolinspektionens beslut står bland annat: ”Då de frivilliga drogtesterna är just frivilliga krävs inget särskilt lagstöd. Skolinspektionens slutsats överensstämmer inte med gällande lagstiftning”.

Tvärtom hävdas i brevet att inte acceptera föräldrar och barns ställningstagande strider mot både FN:s barnkonvention och svensk rätt.

Skolinspektionen har kritiserat flera orter, bland annat Nässjö, som velat starta slumpvisa drogtester med hänvisning till att de dels saknar stöd i lagen, dels kan vara integritetskränkande och inte av elever uppfattas reellt frivilliga att delta i.

– Det är märkigt att Skolinspektionen inte slår ner på kommuner som gör för lite för att förebygga drogproblem, utan istället jagar de som anstränger sig, säger Lisa Flinth (FP), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Landskrona, till Drugnews.

Nu vill hon få myndighetens kritik undanröjd och gå vidare. En majoritet i barn- och ungdomsnämnden vill starta drogtester i stor skala. Medan S och V har varit emot.

– Vår ambition är att till höstterminen nästa år erbjuda program med frivilliga, slumptester för alla elever från årskurs åtta och uppåt i våra skolor, säger Lisa Flinth.

Frågan om slumptester i skolan är omtvistad och är rättsligt oklar. På Folkpartiets landsmöte om ett par veckor kommer frågan upp, särskilt intressant då Jan Björklund är ansvarig skolminister.

Etiketter:

Annonser