Minst 10 000 svenskar dopar sig

STOCKHOLM Doping är ett problem långt utanför idrotten. Minst 10 000 svenskar har använt dopingpreparat det senaste året, ofta yngre manliga gymbesökare. Det visar en ny rapport från Folkhälsoinstitutet. Nu utlovar regeringen skärpta straff för dopingbrott.

Den nya kartläggningen om illegal användning av dopingmedel, till exempel anabola steroider, presenterades i tisdags på en konferens som regeringen bjudit in till.


Enligt studien där 58 000 personer deltagit så beräknar Folkhälsoinstitutet att minst 10 000 svenskar har dopat sig senaste året. Mörkertalet kan vara stort, men användningen verkar vare sig minska eller öka, enligt olika undersökningar.

Vanligast är dopingmissbruk bland vanliga gymbesökare, främst män mellan 18 och 34 år. Doping bland kvinnor verkar vara ovanligt.

Utredaren Kajsa Mickelsson menar att såsom en del kvinnor försöker bättra sitt yttre med silikon, så tar en del män till dopingmedel. Det handlar ofta om att vilja prestera mer i en idrott, få en muskulösare kropp, eller bli starkare och mer aggressiv.

Kunskapen om hälsoeffekter av doping är fortfarande begränsad, men såväl fysiska, psykiska och sociala problem i samband med användning förekommer. Bland annat depressiva symptom, självmordsförsök, aggression och våld.

– En del användare uppfattar sig som renlevnadsmänniskor och använder bara dopingmedel, men ett blandmissbruk med narkotika, alkohol och/eller andra läkemedel är inte ovanligt och ökar risken för skador, säger utredaren Kajsa Mickelsson.

Tillgången på dopingmedel är stor, tullen har på några år fyrdubblat beslagen av dopingmedel, vilket visar på ett ökat utbud. Internet har blivit en plats för marknadsföring och handel med preparaten och där utbyts även erfarenhet och kunskap om effekter. Idag kan kriminella ligor göra lika stora vinster på dopinghantering som för narkotika, men riskerar betydligt lägre straff.

– En restriktiv lagstiftning som följs upp av effektiva kontrollåtgärder torde på samma sätt som inom narkotikaområdet minska antalet personer som använder dopingpreparat, säger Sven Andréasson, avdelningschef vid Folkhälsoinstitutet.

Idag görs kontroller av otillåten doping inom idrotten och på gym knutna till Riksidrottsförbundet, såsom Friskis&Svettis. Men på privata gym har man inte möjlighet att kontrollera besökarna, något som en del gymägare efterlyser.

Men folkhälsominister Maria Larsson (KD) vill inte ha tester på privata gym som hon ser som intrång i den personliga integriteten och är polisens arbete. Men däremot förbereder regeringen förslag till kraftigt höjda straff för dopingbrott, vilket även en utredare föreslagit. Ett sådant förslag kan väntas i samband med en narkotikaproposition i vår.

Maria Larsson underströk vikten av att samla kunskap, ringa in risk- och skyddsfaktorer och att samhället tar dopingproblemet på större allvar.
– Min önskelista är att frivilligorganisationer engagerar sig i frågan, att gymägare samarbetar och att de aktiva besökarna säger “jag tränar rent“.

Charlotta Rehman från Stockholm STAD, som bedriver ett framgångsrikt dopingprojekt, vill utveckla förebyggande metoder i samarbete med dopingbranschen och regioner runt landet.
– Vårt förslag är att starta ett nationellt samverkansprojekt mot doping med lokalsamhället. Utbilda nyckelpersoner, certifiera träningsanläggningar som vill vara rena och utforma en effektiv tillsyn av gymmen, säger hon.

Det framkom även att det finns få behandlingar i Sverige att hänvisa dopingmissbrukare till och det saknas anhörigstöd. Det märker Dopingjouren som har ett par tre tusen kontakter årligen från oroliga användare och deras nära. Man har sökt samarbete med kvinnofridsorganisationer för att stötta flickvänner till dopingmissbrukare som blivit hotade och utsatta för våld.

– Det saknas vård för dopinganvändare och anhöriga vi måste se vart ansvaret bör ligga. Samtidigt ska man kanske undvika att alltför mycket spalta upp behandlingar, såsom för alkohol, narkotika, läkemedel och doping, säger Gerhard Larsson, som för regeringen utreder missbruksvården, till Drugnews.

Vid hearingen om doping och dopingproblem medverkade även justitieminister Beatrice Ask (M) och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M). Liksom forskare, gymägare och representanter för myndigheter, idrotten, polisen och tullen.

• Fotnot: Rapporten “Dopningen i Sverige – en inventering av utbredning, konsekvenser och åtgärder“ (pdf-fil, 89 sidor).

Etiketter:

Annonser