Ny antidopingorganisation utreds

STOCKHOLM Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark har fått regeringens uppdrag att utreda en framtida nationell antidopingverksamhet i Sverige.

Hon ska även undersöka möjligheter att bilda en fristående antidopingorganisation som staten och idrott ska dela ansvaret för. Något som Riksidrottsförbundet tidigare begärt.

Beskedet om utredare lämnades i tisdags av idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth vid en hearing om dopingproblem som hon tillsammans med folkhälsoministern och justitieministern bjudit in till.

Malin Eggertz Forsmark ska bland annat kartlägga det antidopingarbete som redan bedrivs inom idrotten, lämna förslag till hur nationell verksamhet ska organiseras. Men även utreda hur insatser mot doping utanför idrotten ska tas om hand i en ny organisation och föreslå lagar på området med hänsyn även till integritet och internationella åtaganden.

– Det är ett spännande och hedrande uppdrag. Den övergripande målsättningen om ett samhälle fritt från doping genom en fristående nationell antidopingorganisation är viktigt för både idrotten och samhället i stort, säger Malin Eggertz Forsmark i en kommentar.

Utredningen ska redovisas senast i oktober 2010.

Etiketter:

Annonser