Västmanland i brottstoppen

STOCKHOLM/VÄSTERÅS Anmälda brott i Sverige ökade 15 procent under 00-talet, våldsbrott nära 50 procent, enligt BRÅ. Västmanland är i brottstoppen, visar en annan rapport. Hög alkoholkonsumtion, skolelever som berusar sig, fler poliser och anmälningsbenägen allmänhet är några förklaringar.

Det senaste decenniet har anmälda brott ökat i landet, främst i slutet av 00-talet. Och ifjol fortsatt anmälda brott öka med 2 procent till 1,4 miljoner brott totalt, högsta nivån sedan statistiken började föras, konstaterar Brottsförebyggande rådet.

– Vi ser några tydliga trender: minskad stöldbrottslighet, fler anmälda våldsbrott och användandet av nya medier för att begå brott. Dessutom har myndigheter och andra blivit bättre på att fånga upp brott, säger Jan Andersson, generaldirektör på Brå.

I riket har bilinbrott och tillgrepp minskat efter att stöldskydd i fordon förbättrats, medan våldsbrott, hot, ofredande, sexbrott och bedrägerier via internet särskilt har ökat.

I en särskild utredning har polisprofessorn Leif GW Persson kartlagd den stigande brottsligheten i Västmanland åren 2006-2008. I vissa brottskategorier var det bara Stockholm som låg högre i brott per 100 000 invånare. Mest hade anmälningar om stölder, skadegörelse, narkotikabrott, misshandel och trafikbrott ökat i Västmanland.

GW Persson finner möjliga förklaringar såsom att brottsligheten faktiskt var större i Västmanland på grund av flera aktiva kriminella i länet och närheten till huvudstaden. Men även en effektiv, operativ polis och uppmärksam allmänhet ökar upptäcktsmöjligheterna av brott.

Jämförelser av de anmälda brotten gjordes även med statistik i Nationella trygghetsundersökningen NTU, skolenkäter och Vårddata. Det visar att förtroendet för polisen i Västmanland är högt, att fler niondeklassare i Västmanland berusar sig, stjäl och förstör mer än i andra län. Och fler västmanlänningar behandlas för skador orsakade av våld än i övriga landet.

Detta i kombination med högre alkoholförsäljning och konsumtion än i övriga landet ger fler ledtrådar om brottssambanden. Enligt NTU så var i Västmanland 66 procent av gärningsmännen och 22 procent av offren för brott påverkade av alkohol eller andra droger.

“Utan ett minskat och mer måttligt alkoholbruk blir det svårt att minska brottsligheten“, skriver Västmanlands Läns Tidning i sin huvudledare om utredningen.

Etiketter:

Annonser