Mildare domar i systembolagsmål

STOCKHOLM Svea hovrätt mildrade domarna för två av de tidigare anställda vid Vin & Sprit AB som fällts för bestickning. En tredje person, där åklagaren överklagat tingsrättens friande dom, frikänns också i hovrätten.

Det var i juli 2008 som sex personer vid som arbetat för Vin & Sprit AB dömdes för bestickning sedan Stockholms tingsrätt kommit fram till att de var skyldiga till att ha mutat anställda vid Systembolaget. Ytterligare tre personer frikändes.

Två av de dömda, som förutom dagsböter dömdes till villkorlig dom, överklagade sina domar till hovrätten och krävde att få bli frikända, eller åtminstone endast dömas till böter. Åklagaren överklagade också deras domar, och begärde att de skulle dömas till fängelse. Åklagaren överklagade också den frikännande domen mot en av Vin & Spritcheferna.

Svea hovrätt gör i sin dom inga andra bedömningar än tingsrätten i skuldfrågan. Den chef som frikändes i tingsrätten, frias också av hovrätten.

När det gäller de två som dömdes i tingsrätten anser också hovrätten att de är skyldig. Hovrätten fastställer också domarna på 120 dagsböter för de båda. Däremot dömer hovrätten inte de båda till villkorlig dom. I sin argumentering påpekar Svea hovrätt baland annat att det tagit nästan ett och ett halvt år innan målet avgjorts i hovrätten, att de båda är tidigare ostraffade och att den ena förlorat sitt jobb och den andra möjligheten till konsultuppdrag.

Fotnot: Den som döms till villkorlig dom har en prövotid på två år. Under prövotiden ska den dömde vara skötsam och försörja sig efter förmåga.

Etiketter:

Annonser