Underhållsbehandling får inte leda till döden

Kontrollen vid underhållsbehandling av narkomaner har uppenbarligen gått förlorad i Stockholms län när antalet dödsfall femfaldigats. Det skriver Rolf Bromme, NSO, i en slutreplik.

Mirjam Sjöström vid motivations- och behandlingsteamet, socialtjänsten i Jönköpings kommun, har inte uppfattat vad vi har sagt om underhållsbehandling. Vi har inte, som hon påstår (se tidigare artikel i Drugnews), sagt att underhållsbehandlingen vid opiatberoende i sig leder till att fler och fler dör. I Sverige har vi haft metadonbehandling sedan slutet av 1960-talet. Men inte förrän 2005-2006 ser vi att statistiken för Stockholms län leder till att fler och fler dör.

I över 35 år har underhållsbehandlingen av metadon fungerat ganska väl. Vi tror att detta beror på att den har hållits under strikt kontroll. Patienter med ett sidomissbruk har fått lämna metadonprogrammet. Antalet patienter med underhållsbehandling har varit begränsat och varje beroendeläkare har haft god kontroll över sina patienter med hjälp av urinprov osv.

Vi har inte ifrågasatt de forskningsresultat som Anna Fugelstad har kommit fram till. Tvärtom bygger vi på dem, när vi säger att det gick ganska bra tills socialstyrelsen ändrade på reglerna för underhållsbehandling. Jag kan tänka mig att det fortfarande fungerar väl i mindre städer, där man har bättre kontroll över sina patienter.

Men uppenbarligen har den kontrollen gått förlorad i Stockholms län. På annat sätt kan vi inte tolka de snabbt ökande dödstalen här. När antalet dödsfall ökar femfaldigt blir det svårt att hävda att allt är som det ska.

Socialstyrelsen initierade ingen forskning för att följa vad som hände när man ändrade reglerna för underhållsbehandlingen. Därför kan vi inte med absolut säkerhet säga vad det är som har skett eller vad det beror på. Men mycket talar för att det de mycket mera generösa reglerna att göra. Som sagt det kan finnas många kommuner där underhållsbehandlingen fungerar lika bra som förut. Men uppenbarligen är så inte fallet i Stockholms län. Dödsfallsstatistiken talar sitt tydliga språk.

Jag var själv i New York och studerade narkomanvården där i mitten av 1970-talet. Då varnade man mig för att expandera reglerna med metadonbehandling, vilket hade skett några år tidigare i New York. Man berättade att det leder till att metadon kommer ut på den illegala marknaden och missbrukas på samma sätt som heroinet.

Med Socialstyrelsen expanderade regler kan vi ha nått samma stadium i Stockholm 2010. Men ingen bryr sig längre. Man låter det hellre gå. Man fortsätter utan att ta lärdom av förändringen.

Situationen för Subutex är delvis annorlunda, eftersom det är ett relativt nytt läkemedel i underhållsbehandling som fram till för några år sedan kunder förskrivas utan restriktioner. En av restriktionerna blev då att endast beroendeläkare fick skriva ut detta läkemedel.

Det är möjligt att man förskriver Subutex i Jönköping och andra kommuner på ett ansvarsfullt sätt och att det därför inte har lett till några större problem. Men exempelvis Norrköping har en annan erfarenhet. I Stockholms har förskrivningen blivit ganska omfattande. Här har dödsfallen ökat fyrfaldigt på några år.

Vi vet att Subutex finns på svarta marknaden i Stockholm och dess kranskommuner. När detta stadium har inträffat blir det inte meningsfullt att fortsätta underhållsbehandling med Subutex. Det man då måste göra är att sluta med förskrivningen av Subutex och i stället övergå till något annat mindre riskabelt läkemedel, t.ex. Subuxon. Det har man redan gjort i Helsingfors, där man har ett omfattande illegalt missbruk av Subutex. Varför kan man inte göra på samma sätt i Stockholm? Vilken annan strategi skulle man kunna använda? För man kan inte fortsätta som nu, när fler och fler dör av Subutex.

Vi har alltså ett helt nytt läge i Stockholms län. Det visar Anna Fugelstads dödsfallsstatistik. Vi kan inte längre låtsas som om detta inte har hänt. Vi måste förhålla oss till den nya verkligheten, även om den ännu inte gäller i Jönköping.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser