Skolinspektion vill läxa upp Nässjö

NÄSSJÖ/STOCKHOLM Striden om drogtester i skolvärlden går vidare och utreds av JO. Skolinspektionen har med ett skarpt brev bjudit in sig till Nässjö där kommunen trotsat ett beslut och inlett slumpvisa och frivilliga drogtester av gymnasieelever.

Skolinspektionen kritiserade redan i höstas planerna om drogtester på Brinellgymnasiet som sedan antogs av en enig barn- och utbildningsnämnden i Nässjö.

Bakgrunden är att skolan hade drogproblem för några år sedan och man vill nu försöka motverka det med förebyggande insatser. Bland annat använder polisen narkotikahund för att vid misstanke kontrollera elevskåp och elevhem. Dessutom erbjuds program med slumpvisa drogtester för de elever och föräldrar som frivilligt vill medverka.

Skolinspektionen uppger dock att slumpvisa tester – även om de är frivilliga – kan uppfattas påtvingade och integritetskränkande och är olagliga enligt skollagen. Men man har inte maktmedel att straffa kommuner som struntar i kritiken.

Och för några veckor sedan inleddes programmet i Nässjö och hittills har en handfull gymnasieelever drogtestats av skolhälsovården, men inga positiva prov upptäckts.

I ett ampert brev, undertecknat av generaldirektör Ann-Marie Begler, har Skolinspektionen nu kallat kommunrepresentanter till möte i Nässjö och vill ha förklaring till varför man inte upphör med slumpvisa drogtesterna på Brinellgymnasiet.
“Skolinspektionen förutsatte att Nässjö kommun inte skulle genomföra sitt beslut“, skriver Begler.

– Det är tråkigt att vi tolkar det här så olika. Men vi har inga planer på att avbryta drogtesterna innan Justitieombudsmannen sagt sitt, säger gymnasiechef Jan Andersson i Nässjö till Drugnews.

Skolinspektionens generaldirektör, chefsjurist och en avdelningschef har bjudit in sig till Nässjö på måndag förmiddag. Förra kallelseförsöket till Lund avböjde kommunen.

– Jag trodde vi var överens om att invänta JO:s beslut. Men Skolinspektionen är välkommen hit och vi ska ta emot dem, även om tonen i brevet var lite tvär, säger Jan Andersson.

Justitieombudsmannen Kerstin André har alltså efter några anmälningar valt att utreda frågan om slumptester i skolan och om en kommun kan vägra följa ett myndighetsbeslut. Enligt byråchef Carl-Gustaf Tryblom kommer ett utlåtande tidigast om en månad.

• Drugnews har utan framgång sökt ledningen på Skolinspektionen för kommentar.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser