Tonåringar frias för knarkaffär med polis

STOCKHOLM Två unga män, 18 och 19 år gamla, som hade åtalats för grovt narkotikabrott efter en mefedron-affär, har frikänts av Stockholms tingsrätt som anser att polisen utsatt dem för otillåten brottsprovokation.

I januari i år tog en polisprovokatör – under täckmantel som narkotikaköpare – kontakt med 19-åringen över internet. Det första meddelandet löd: “Tja! Har du meth“? 19-åringen svarade att han hade en bekant som hade mefedron och kunde ordna.

Flera kontakter följde där polisen var pådrivande och bad säljaren skaffa särskilda mobiltelefoner. Ett varuprov med mindre än ett gram av nätdrogen skickades i brev, därefter överlämnades ytterligare ett prov vid ett möte på Stockholms Centralstation. Fortsatta kontakter ledde sedan till att polisen den 21 januari köpte ett hekto mefedron av 19-åringen för 12 000 kronor.

Fyra dagar senare ville polisen köpa ytterligare ett hekto. De kom överens om att träffas på ett gym i en förort, den gången var det 18-åringen som misstänks ha lagt narkotikan i ett skåp. Innan affären slutfördes greps de båda tonåringarna och häktades.
En vägning visade att affärerna handlat om sammanlagt drygt 190 gram mefedron, vilket de båda åtalades för.

Häromdagen kom tingsrättens dom som utmynnar i att domstolen anser att de två åtalade utsatts för en otillåten brottsprovokation. De hade frisläppts efter rättegången.

Domstolen resonerar om de åtalade hade skaffat narkotikan och gjort liknande affärer utan polismannens förfrågan och jämför även med andra rättsfall. Tingsrätten skriver i domen att “sammantaget är det tydligt att utredningen inte ger stöd för att X eller Y skulle ha gjort sig skyldiga till något likartat brott provokationen förutan. Deras rätt till en rättvis rättegång måste därför anses ha blivit oåterkalleligen undergrävd. Åtalet mot dem ska därför – såvitt nu är i fråga – lämnas utan bifall.“

Däremot fälls 18-åringen för innehav av 0,58 gram mefedron och 19-åringen för innehav av cirka 300 dopingtabletter. Båda döms till dagsböter.

– De har utsatts för otillåten brottsprovokation och det är helt rätt att åtalet ogillades, Åklagaren har inte kunnat bevisa att annan pågående brottslighet hade skett eller pågick. Polisen har i detta fall skapat en vilja att begå ett brott som inte annars skulle ha begåtts, säger 19-åringens advokat Charlie Tvärenvigg, till Drugnews.

– Nej, det här är ett skolboksexempel på en bra balanserad tillåten provokation. Jag tycker tingsrätten har fel och jag överväger att överklaga domen, säger kammaråklagare Gunnar Fjaestad, till Drugnews.

Åklagaren yrkade i tingsrätten på sex års fängelse för 19-åringen och fem år för 18-åringen. Nu blir det troligen högre rättsinstans som får ta ställning till om polisprovokationen var laglig.

Etiketter:

Annonser