Mutdömda fick för låga böter

STOCKHOLM Mer än hälften, 53 av 89 butikschefer och vinleverantörer, som dömdes i muthärvan kring Systembolaget fick för låga dagsböter. Detta genom att de uppgav för låga inkomster, uppgifter som domstolar ofta inte kontrollerar.

Det visar en granskning i söndags av Sveriges Radios program Kaliber, “Den godtyckliga dagsboten“.

Kaliber har kontrollerat straffen som utdömdes vid tingsrätterna i Stockholm och Helsingborg efter mutskandalen som rullades upp från 2003. Flera butikschefer hade tagit emot gåvor, resor, kontanter och annat av leverantörrepresentanter för att favorisera vissa alkoholmärken.
I vissa fall uppgav de dömda flera hundra tusen kronor för låga inkomster, vilket ledde till att dagsböterna blev lägre, i några fall tiotusentals kronor för låga.

Förutom att flera dömda uppgav för låga inkomster, så kontrollerar domstolar inte rutinmässigt sådana uppgifter.
– Att de ska komma undan, det är förfärligt. Det är inte alls bra och det är naturligtvis i grund och botten ett underbetyg åt domstolarnas arbete i det här fallet, säger Björn Blomqvist som var åklagare i de flesta målen, till SR Kaliber.

Det är inte bara i muthärvan kring Systembolaget som böterna i många fall blir fel. Kaliber har kontrollerat domar mot nära 400 personer som fått dagböter i andra mål vid tingsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö tre veckor 2008. I vart fjärde fall hade personer fått för låg bot.

Etiketter:

Annonser