Plikt anmäla brister i skolan utreds

STOCKHOLM Fler yrkesgrupper än skolpersonal kan bli skyldiga att anmäla missförhållanden i skolan. Regeringen har beslutat att utreda hur en mer allmän skyldighet att anmäla brister i skolor och förskolor ska utformas.

Idag är skolpersonal anmälningsskyldig om barn far illa, enligt socialtjänstlagen. I nya skollagen föreslås att kränkningar av elever ska anmälas.

Nu har regeringen utsett lagman Margareta Åberg att utreda hur en allmän skyldighet att anmäla missförhållande i skolväsendet, förskolan och skolbarnomsorgen kan utformas.

Hon ska även föreslå vilka personalkategorier som ska omfattas, exempelvis om även lärarstudenter och vaktmästare ska omfattas. Och om den som struntar att anmäla missförhållanden ska kunna straffas.

Ett betänkande ska senast lämnas till regeringen sista mars 2011.

Etiketter:

Annonser